icon
เข้าสู่ระบบ

ออกแบบภัตตาหารเพื่อสุขภาพของพระสงฆ์

10382
ภาพประกอบไอเดีย ออกแบบภัตตาหารเพื่อสุขภาพของพระสงฆ์

เปลี่ยนรูปแบบการถวายภัตตาหารให้มีประโยชน์และสร้างเสริมสุขภาวะของพระสงฆ์ไทยให้ปลอดโรคภัยไข้เจ็บ

"พระฉันแค่ 2 มื้อ ทำไมถึงอ้วนและป่วยบ่อย ๆ"


เราเคยสังเกตไหมว่า การที่เราทำบุญใส่บาตรหรือถวายภัตตาหารในโอกาสสำคัญนั้น อาหารที่ถวายพระสงฆ์เราถวายเพราะความปราถนาที่ว่าในภพหน้าจะได้ทานของดี ๆ อิ่ม ไม่อดตาย หรือเราทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้เขาได้รับส่วนบุญที่ส่งไปให้ได้อยู่อย่างสบายในอีกภพหนึ่ง ตัดภาพมาที่โลกปัจจุบันกันค่ะ . . . . .


เวลาที่เร่งรีบแต่เช้าของเรา การใส่บาตรถือเป็นกิจวัตรของชาวพุทธที่ปฏิบัติกันเป็นเวลาช้านาน เมื่อของที่ใส่บาตรหรือถวายภัตตาหารนั้น มีปริมาณความหวาน เค็ม และมัน มากเกินไป ทำให้พระสงฆ์ประสบปัญหาโรคอ้วนวิกฤตโรคอ้วนในพระสงฆ์ไทย - BBC News ไทย

https://www.youtube.com/watch?v=t4wzBtZo89A


มาสู่การบูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา


ในสาระศาสนา จะมีอยู่เรื่องนึงที่พูดถึงการตัดพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเรียบง่ายและเป็นประโยชน์ ตรงนี้คือไอเดียที่อยากนำมาแชร์ให้กับเพื่อนครูทุกคนเลยค่ะ


นักเรียนที่เป็นเป้าหมายของเรา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 หรือ ทุกระดับชั้น

เข้าสู่เนื้อหาการสอนเลยนะ

  • แบ่งกลุ่ม 4 - 5 คน เพื่อในการทำกิจกรรม
  • คุณครูชวนคุย ชวนถามกระตุ้นความคิดในเรื่องของการใส่บาตรและถวายภัตตาหารของแต่ละคน
  • ชมคลิปใน Youtube เรื่อง วิกฤตโรคอ้วนในพระสงฆ์ไทย - BBC News ไทย
  • ดูเสร็จแล้วเริ่มกิจกรรมที่ชื่อว่า กิจกรรมเมนูภัตตาหาร ใส่บาตร ปราศโรคภัยของพระสงฆ์ โดยจะมีสินค้าให้เลือกว่าแต่ละกลุ่มจะใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารอย่างไรให้สุขภาพพระสงฆ์แข็งแรง กำหนดการเลือกวัตถุดิบเป็นเวลา 5 นาที เมื่อนาฬิกาดังให้แต่ละกลุ่มระดมความคิด เฟ้นเมนูสุขภาพ 20 นาที
  • ขณะที่ทำกิจกรรมคุณครูก็เดินไปสัมภาษณ์ตามโต๊ะและให้คำแนะนำ
  • หมด 20 นาที ส่งตัวแทนกลุ่มออกมาพูดหน้าชั้นเรียนกลุ่ม 3 นาที
Feedback ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้


ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่มที่รังสรรค์อาหารเพื่อสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ และการนำเสนอที่เขาได้เข้าใจในเรื่องของภาวะโภชนาการของพระสงฆ์


ขอบคุณแหล่งข้อมูลที่ทำให้เกิดกิจกรรม


ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: master Monks.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 36 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(3)