icon
เข้าสู่ระบบ

PERMA ตัวช่วยคุณครูเพื่อจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

2271
ภาพประกอบไอเดีย PERMA ตัวช่วยคุณครูเพื่อจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

มาทำความรู้จักกับแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกที่คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการชั้นเรียน โดยจะนำไปใช้ได้อย่างไรนั้น เราสรุปมาให้แล้วจากกิจกรรม ครูปล่อยของ PLC Day 2 ประจำเดือนตุลาคม จะมีหัวข้ออะไรบ้าง เราไปดูกันเลย

แนวคิด P.E.R.M.A หรือทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวก เป็นแนวคิดที่ช่วยสร้างความรู้สึกเชิงบวกให้กับผู้เรียน ซึ่งแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ คุณครูส้มโอ - พิชชาภา พงษ์พวงเพชร ได้นำมาแบ่งปันให้กับคุณครูในห้องกิจกรรมย่อยที่มีชื่อว่า “ความเชื่อที่ครูเชื่อ”


โดยคุณครูส้มโอได้เปิดโอกาสให้คุณครูพูดถึงความเชื่อของคุณครูและนักเรียนในชั้นเรียน ที่บางครั้งอาจจะมีความแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น เรื่องการเมือง ซึ่งแนวคิดที่แตกต่างกันนี้ บางครั้งก็อาจส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและการจัดการชั้นเรียน คุณครูส้มโอจึงได้ยกในส่วนของทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวก หรือแนวคิด P.E.R.M.A ซึ่งเป็นแนวคิดที่ช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับนักเรียน และใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อีกด้วย โดยประกอบไปด้วยหลักการ 5 ข้อ ดังนี้


P (Positive Emotions)

สิ่งที่ทำให้รู้สึกดี มีความสุข มีความหวัง ประทับใจ

คุณครูอาจจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนเกิดความประทับใจ และมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้นี้ โดยอาจเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำร่วมกันกับเพื่อน ๆ หรือเป็นกิจกรรมที่นักเรียนชอบ เป็นสิ่งที่เขามีความสุข เพราะเมื่อนักเรียนเกิดความรู้สึกประทับใจ มีความสุขแล้ว เขาจะให้ความร่วมมือกับคุณครู และคุณครูจะจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ง่ายมากขึ้น


E (Engagement)

มีส่วนร่วม และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนั้น ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้ต่อมาที่จะช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับนักเรียน นั่นคือกิจกรรมที่ให้นักเรียนในชั้นเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนั้น ๆ โดยคุณครูอาจจะลองเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เป็นผู้นำในการทำกิจกรรม หรือเป็นผู้ช่วยคุณครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็ได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมเช่นนี้นอกจากจะสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียนแล้ว ยังช่วยให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และช่วยเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนด้วย


R (Relationships)

การสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุข สงบ คอยซัพพอร์ต เป็นกำลังใจ

หลักการอีกข้อหนึ่งที่จะช่วยในการจัดการเรียนรู้ที่สร้างความรู้สึกเชิงบวกให้นักเรียนได้นั่นคือ การสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุข คอยซัพพอร์ต และเป็นกำลังใจให้กัน คุณครูอาจจัดกิจกรรมในคาบโฮมรูม เป็นกิจกรรมสะท้อนความรู้สึกของนักเรียน เมื่อนักเรียนได้เล่าถึงความรู้สึกภายในใจของตนเองแล้ว คุณครูก็คอยให้กำลังใจและเสริมพลังบวกให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความสบายใจ และรู้สึกว่ายังมีคุณครูที่พร้อมจะเข้าใจเขาอยู่เสมอ ซึ่งเมื่อนักเรียนเกิดความสบายใจแล้ว นักเรียนก็จะมีทัศนคติเชิงบวกต่อคุณครูตามไปด้วยนั่นเอง


M (Meaning)

รู้สึกมีคุณค่า มีความหมาย เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

หลักการอีกข้อที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ การทำให้นักเรียนรู้สึกมีความหมาย มีคุณค่าในตัวเอง จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี โดยคุณครูอาจจัดกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความหมายต่อคุณครู เพื่อนในชั้นเรียนและคนอื่น ๆ ให้นักเรียนเกิดความรู้สึกดีต่อตนเอง ไม่มองว่าตัวเขาเองไม่ใช่คนสำคัญ เพราะเมื่อนักเรียนตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองแล้ว ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีด้วย


A (Accomplishment)

รู้สึกถึงความสำเร็จจากการร่วมมือ เห็นพัฒนาการของตนเอง

หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว คุณครูอาจมีการฟีดแบคเกี่ยวกับกิจกรรม หรือแจ้งผลลัพธ์ของการทำกิจกรรมให้นักเรียนทราบว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นอยางไรบ้าง เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำเร็จของการร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมการเรียนรู้นี้ รวมถึงได้เห็นพัฒนาการของตนเองด้วยว่ามีพัฒนาการที่คืบหน้าไปอย่างไรบ้าง ซึ่งถ้านักเรียนได้เห็นว่าตนเองทำสำเร็จแล้ว และมีผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ นักเรียนก็จะเกิดความภาคภูมิใจ และเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง รวมถึงเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน และคุณครูด้วย


5 หลักการนี้ก็เป็นหลักการที่คุณครูส้มโอได้นำมาแชร์ให้กับเพื่อนครู โดยเป็นหลักการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนได้จริง คุณครูสามารถนำไปใช้ได้เลยนะ ถ้าใช้แล้วมีผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้าง ก็สามารถเข้ามาแชร์กับพวกเราผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลย

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)