icon
เข้าสู่ระบบ

เลือก เพื่อ รอด

5591
ภาพประกอบไอเดีย  เลือก เพื่อ รอด

การการกระจายตัว ความหนาแน่น และการเข้าถึงทรัพยากรของพื้นที่ที่ต่างกัน คนที่ต่างกัน ว่าทุกพื้นที่ เวลา มีราคาที่ต้องจ่าย แต่ราคานั้นเป็นธรรมสำหรับทุกคนหรือไม่

บันทึกการสอน

กิจกรรม เลือก เพื่อ รอด

ระยะ: เตรียมห้องเรียน

ครูทำห้องให้โล่ง และจัดโต๊ะเป็นโซนๆโดยแต่ละพื้นที่กำหนดให้มีขนาด และลักษณะภูมิเทศที่ต่างกัน

ระยะ: เร้าอารมณ์ร่วมสู่กิจกรรม

1.ครูให้นักเรียนเข้าไปอยู่ในพื้นที่ในแต่ล่ะโซน ตามที่ครูกำหนดให้

2.ครูเกริ่น ว่า พื้นที่แต่ละกลุ่มต่างกัน คนในพื้นที่ก็ต่างกัน แต่มีเหมือนกัน คือ ต้องการเอาชีวิตรอด

3.ครูอธิบายถึง เกม เลือกเพื่อรอด โดยแต่ล่ะคนจะมีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากัน(เหรียญ) โดยหลังจบเกมส์ใคเหรียญเหลือหมดคือ ตาย ใครเหลือมากว่า3ได้คะแนน พิเศษ ใครมีมากกว่า 20 สามารถขอออกไป ตปท(รอดพ้นชะตากรรมในเมืองนี้ได้)

ระยะกิจกรรม

1.ครูเริ่มด่านที่ 1 คือ เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกใช้ชีวิตได้ ว่าแต่ละพื้นที่มีต้นทุนไม่เท่ากันดังนี้

พื้นที่ A เป็นภูเขา อยู่พื้นที่นี้ ได้รับ รอบล่ะ 1 เหรียญ

พื้นที่ B ทำนา อยู่พื้นที่นี้ ได้รับ รอบล่ะ 2 เหรียญ

พื้นที่ C ชายทะเล อยู่พื้นที่นี้ ได้รับ รอบล่ะ 3 เหรียญ

พื้นที่ D แห้งแล้ง อยู่พื้นที่นี้ ได้รับ รอบล่ะ 1 เหรียญ

พื้นที่ E โรงงาน อยู่พื้นที่นี้ ได้รับ รอบล่ะ 4 เหรียญ

พื้นที่ F เมืองหลวง อยู่พื้นที่นี้ ได้รับ รอบล่ะ 5 เหรียญ

2.ครูให้นร เขียนว่า รู้สึกอย่างไร เมื่อต้องอยู่พื้นที่นี้/อยากย้ายไหม เพราะเหตุใด

ด่านที่ 2 ครูให้สถานการณ์ว่า พืชผลเกษตรเสียหาย ปุ๋ยแพง

1.ครูถามว่าเขียนว่า รู้สึกอย่างไร เมื่อต้องอยู่พื้นที่นี้/อยากย้ายไหม เพราะเหตุใด(บางคนก็ย้าย บางคนก็บอกย้ายไปเมืองอื่นก็อึดอัด(เพราะพื้นที่โซนอื่นคนก็เยอะเเล้ว)

2.ครูให้ นร เคลื่อนย้าย ใครไม่ย้ายอยู่กับ ใครย้ายให้เดินไปพื้นที่นั้นๆ ถ้าพื้นที่เต็มก็ต้องอยู่ให้ได้(เราจะเห็นบางพื้นที่ว่างเปล่า คนเคลื่อนที่ไปที่มีงาน มีเงิน เเม้ที่นั้นๆจะแออัด หรือลำบาก ครูเลยถามเพิ่มว่าไม่ย้ายได้ไหม นร ตอบไม่ย้ายหนูก็ไม่รอดสิครู)

3.ครูเฉลยว่าจากสถานการณ์ดังกล่าว ใครได้รับผลกระทบเท่าไหร่

เช่น พื้นที่B ได้รับ 2 จ่าย 6 พื้นที่ F รับ5 จ่าย0 (ตามผลกระทบจากสถานการณ์นั้น) โดยให้ลงตารางบัญชีเหรียญในงานเพื่อทราบว่ามีเหรียญเท่าไหร่

ด่านที่ 3 ครูให้สถานการณ์ว่า เศรษฐกิจดี การลงทุนมาก (สะท้อนตามใบงานเหมือนด่าน 2)

ด่านที่ 4 _5(ครูปรับถามว่า นร จะย้ายไม่ย้าย ก่อนจะบอกสถานการณ์เพราะชีวิตจริงบางครั้งวิกฤต/ปัญหามาโดยไม่รู้ตัว)

1.ครูให้ นร เคลื่อนย้าย ใครไม่ย้ายอยู่กับ ใครย้ายให้เดินไปพื้นที่นั้นๆ ถ้าพื้นที่เต็มก็ต้องอยู่ให้ได้(นร ได้ขบคิดว่าพื้นที่ที่ได้อยู่รายได้น่าสนใจไหม เงินที่มีพอรับกับสถานการณ์ไหม พื้นที่อยู่แออัดไหม)

2.ครูให้สถานการณ์ว่า (โควิทโรงงานปิดบ้าง ภัยพิบัติบ้าง ) เพื่อให้เห็นปัจจัยทางธรรมชาติ หรือโรคระบาด หลังจากนั้น (สะท้อนตามใบงานเหมือนด่าน 2)

3.ครูเฉลยว่าจากสถานการณ์ดังกล่าว ใครได้รับผลกระทบเท่าไหร่

(ตามผลกระทบจากสถานการณ์นั้น ชึ่งเป็นช่วงที่เฮฮาเสียงดังเพราะลุ้นว่าต้องเสียกี่เหรียญจะหมดตัวไหม55) โดยให้ลงตารางบัญชีเหรียญในงานเพื่อทราบว่ามีเหรียญเท่าไหร่

ด่านที่ 6_8 ปรับตามบริบทเวลา

1.ครูให้ นร เคลื่อนย้าย

2.ครูให้สถานการณ์ว่า (การเข้าถึงการศึกษา ไฟฟ้า ประปา/การเข้าถึงการรักษา ) เพื่อให้เห็น ว่าการเข้าถึงทรัพยากร ในแต่ล่ะพื้นที่นั้นเท่ากัน เกิดการเหลื่อมล้ำกันไหม หลัง (สะท้อนตามใบงานเหมือนด่าน 2) เพิ่มเติมว่า

ยอมรับได้ไหม ว่าพื้นที่ที่ด้อยกว่าเข้าถึงทรัพยากรหรือต้องจ่ายมากกว่าในการได้เข้าถึง

3.ครูเฉลยว่าจากสถานการณ์ดังกล่าว ใครได้รับผลกระทบเท่าไหร่ ซึ่งก่อนเฉลยค่าเสียหาย (ตามผลกระทบจากสถานการณ์นั้น ชึ่งเป็นช่วงที่เฮฮาเสียงดังเพราะลุ้นว่าต้องเสียกี่เหรียญจะหมดตัวไหม55) โดยให้ลงตารางบัญชีเหรียญในงานเพื่อทราบว่ามีเหรียญเท่าไหร่

ระยะแทรก เพิ่มเหรียญ ลดเหรียญ

1.ครูมีช่วงขายหวยให้ นร เสี่ยงทาย ขายใบล่ะ 2เหรียญ ถูกรับ 10เหรียญ

2ครูมีช่วงเก็บภาษี ค่าครองชีพ ที่พื้นที่ต่างกันก็จ่ายต่างกัน

สุดท้ายครูก็ชวนสรุป การการกระจายตัว ความหนาแน่น และการเข้าถึงทรัพยากรของพื้นที่ที่ต่างกัน คนที่ต่างกัน ว่าทุกพื้นที่ เวลา มีราคาที่ต้องจ่าย แต่ราคานั้นเป็นธรรมสำหรับทุกคนหรือไม่


ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 9

ชื่อไฟล์​: 298464486_3204944736445678_1845430449976503275_n.mp4

ดาวน์โหลดแล้ว 4 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)