icon
profile

“คน สร้าง เมือง”

21101
ภาพประกอบไอเดีย “คน สร้าง เมือง”

ที่มีแนวคิดให้ นร ได้เรียนรู้(พื้นที่+คน ผ่านกระบวนการมีส่วนรวม การตัดสินใจร่วมกัน อันเป็นรากฐานของประชาธิปไตย) ซึ่ง ทุกเมืองต้องออกแบบเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกกลุ่มต้องร่วมมือกันสร้างมันออกมา

บันทึกการสอน

A : เห็นไหมบอกแล้วว่าต้องมีระบบขนส่งในเมือง

B : ทำไมเราต้องมีด้วยว่ะ ปล่อยให้ชาวเมืองเดินทางเองสิ

A : ไม่ได้ เราต้องคิดเพื่ออำนวยความสะดวกชาวเมืองของเรา

เป็นบทสนทนาของสมาชิกในกลุ่มหลังจากครูใช้ช่วยกันเลือกว่าควรจะมีอะไรในเมืองภายใต้เหรียญที่แต่ล่ะกลุ่มมีแตกต่างกัน

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “คน สร้าง เมือง” ที่มีแนวคิดให้ นร ได้เรียนรู้(พื้นที่+คน ผ่านกระบวนการมีส่วนรวม การตัดสินใจร่วมกัน อันเป็นรากฐานของประชาธิปไตย) ซึ่ง ทุกเมืองต้องออกแบบเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกกลุ่มต้องร่วมมือกันสร้างมันออกมา

กิจกรรม

ครูพาทำความรู้จักความเป็นเมืองและการวางผังเมือง 3 ลักษณะ คือ แบบวงกลม กึ่งดาว แบบกระจายเขต

แล้วเริ่มตั้งแต่ประมูลชื้อที่ดิน ที่มีลักษณะภูมิประเทศต่างกัน

รอบที่ 1 โครงสร้างเมือง (ให้เลือกซื้อก่อนตามความคิดของนักเรียน)

รอบ 2 ธามอสตรวจเมือง (เป็นเรื่องร้องเรียนว่าแต่ล่ะเมืองเลือกชื้อตอบโจทย์ไหม เช่น เมืองไหนไม่มีที่อยู่อาศัยเสีย…. เหรียญ เมืองไหนมีได้….เหรียญ)

รอบ 3 ความเชื่อมั่นในเมือง (เกี่ยวกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม)

รอบ 4 ธามอสตรวจเมือง

รอบ 5 กำลังของเมือง(สถานที่ตอบโจทย์ 3วัย วัยเด็ก ทำงาน ชรา)

รอบ 6 ธามอสตรวจเมือง

รอบ 7 ร่วมตัดสินใจ (ครูให้สถานการณ์ว่า นายทุนให้40เหรียญ ตั้งโรงงานบนที่ป่าไม้ สวนสาธารณะ) แต่ละเมืองเอาไหม และมีวิธีการตัดสินใจอย่างไร ทั้งโหวตบ้าง ให้เหตุผลบ้าง เพื่อสอดแทรกกระบวนการประชาธิปไตย

รอบที่8 ร่วมพัฒนาเมือง ให้แต่ล่ะคิดนโยบายด้าน ขยะ บุหรี่ การศึกษา การต่อต้านทุจริต พลังงานทดแทน ว่าเมืองของตนมีอะไรบ้าง แล้วให้ยกมือขายนโยบายให้ครู แลกกับเหรียญ(จะเห็นดังภาพแนบที่ นร ต่างแย่งกันเสนอนโยบายที่เมืองของตนคิด)

รอบที่ 9 เมืองมีชีวิต (ให้คิดกิจกรรม สำหรับชาวเมืองแต่ล่ะวัย ว่าจะทำอะไรตอบสนองชาวเมือง แล้วนำเสนอแลกเหรียญ)

รอบ10 ลงทุนให้เมือง (ให้ใช้เหรียญที่มีชื้อทรัพยากรเพิ่มว่า อยากได้อะไรอีก)

สุดท้ายให้แต่ล่ะคน นิยาม ว่าเมืองที่น่าอยู่สำหรับ นักเรียนคือไร……

และรอถอดบทเรียนของเมืองที่นักเรียนออกแบบขึ้นกับเมืองที่เป็นจริงกับสังคมไทยในครั้งหน้า

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 16

ชื่อไฟล์​: 300173467_1933206850220771_4114082426518760462_n.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 63 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(12)
เก็บไว้อ่าน
(7)