icon
เข้าสู่ระบบ

หัวใจของเมือง คืออะไร

2401
ภาพประกอบไอเดีย หัวใจของเมือง คืออะไร

ครูชวนคิดว่า จริงๆแล้ว หัวใจของเมือง คือ คนทุกคน เพราะคนเป็นพลังในการขับเคลื่อนเมือง หากเมืองไร้คนก็เป็นเพียงสิ่งก่อสร้าง ดังนั้นควรพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกคน (ในสังคมเรามักเลือกลงทุนกับวัตถุหรือกับบางคน จนหลงลืมใครบางกลุ่มบางคน )

บันทึกการสอน

หากนึกถึงว่ายุติธรรม คำตอบคงไม่พ้น การตัดสินคดีความ การเลือกปฎิบัติ การไม่ยัดเงิน แต่มีหนึ่งบทสนทนาที่ทำให้ครูฉุกคิด

นร : การศึกษาครูถ้าทุกคนได้รับอย่างยุติธรรมคุณภาพชีวิตจะดีขึ้น

ครู : หมายถึงได้รับเท่ากัน เรียนฟรี อย่างเท่าเทียมแบบนั้นเปล่า

นร : ไม่ใช่ครู แบบว่า มันไม่ยุติธรรมกับเด็ก ที่เด็กไม่มีสิทธิเลือกหรือทำในสิ่งที่เขาต้องการ หรือถนัด ต้องเรียนสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการให้เรียน หนูว่ามันไม่ยุติธรรมกับการใช้ชีวิตของหนู

และอีกหนึ่งความเป็นจริงของสังคมที่ นร ถ่ายทอดออกมา คือ ความเท่าเทียมในเรื่องการศึกษา เพราะ นรมีรายได้น้อยมีโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่น้อยกว่าคนอื่น

เป็นการรับฟังการแสดงความคิดเห็น จากการชวนคิด ผ่าน กิจกรรม ตามหาหัวใจของเมือง

หลังจากคาบที่แล้วให้แต่ล่ะเมืองออกแบบเมือง ครูให้สะท้อนคิดด้านความรู้สึก ความคิดและทักษะที่ได้ฝึก

ต่อจากนั้น ครูมอบเหรียญให้ กลุ่มล่ะ 10 เหรียญ ให้ไปเลือกซื้อว่าอันไหนคือ หัวใจของเมือง (ทั้งคนบทบาทต่างๆ สิ่งของ ที่ครูได้กำหนดขึ้นราคาเท่ากัน คือ 1 เหรียญ) โดยโจทย์ที่มีคือ หาหัวใจของเมืองให้เจอ และ ครบ

ครูให้นักเรียนแชร์ความคิดว่ามีวิธีการเลือกอย่างไร (นรตอบ: จากความรู้สึกว่าต้องมี ความจำเป็น ความคุ้นเคยที่เห็นว่าเมืองก็ต้องมีอันนี้)

ครูชวนคิดว่า จริงๆแล้ว หัวใจของเมือง คือ คนทุกคน

เพราะคนเป็นพลังในการขับเคลื่อนเมือง หากเมืองไร้คนก็เป็นเพียงสิ่งก่อสร้าง ดังนั้นควรพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกคน (ในสังคมเรามักเลือกลงทุนกับวัตถุหรือกับบางคน จนหลงลืมใครบางกลุ่มบางคน )

ครูโยนโจทย์ต่อแล้วจะพัฒนาอย่างไร โดยมีสถานการณ์ให้ว่า คนมี8 คน ขนมมี6 ชิ้นจะมีวิธีการอย่างไรให้คนได้กินและอยู่รอดได้

(ส่วนมากเน้น เท่ากัน เท่าเทียม ดูความจำเป็น )

ครูชวนคิดพร้อมยกตัวอย่าง การเข้าถึงทรัพยากรว่า ควร เท่ากัน เท่าเทียม เสมอภาค ยุติธรรม

หลังจากนั้นครูให้ นร ชม mv เพลงโอกาส(คนจนเมือง)

จากคลิป นร บอกว่า เราต้องสู้กลับ เราจะต้องสร้างเมืองที่คนเรานั้นเท่ากัน

ครูเลยให้เขียนว่า เรื่องอะไรบ้าง…แล้วนำเสนอ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 8

ชื่อไฟล์​: 301111447_1935970279944428_136699146846268245_n.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 6 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)