icon
เข้าสู่ระบบ

แนวคิดความเป็นมาเกี่ยวกับชนชาติไทย

กิจกรรม Survivor

ครูให้นักเรียนจับคู่กัน เเล้วเลือกคู่ที่จะสู้ ด้วยจากนั้นครูแจกแผนที่และหมุดให้คนละ5ชิ้น คนละสี และถามว่านักเรียนอยากจะไปประเทศไหนก็ปักหมุดลงตรงประเทศนั้น เสร็จแล้วสลับกับอีกคู่ ต่อไปครูแจ้งว่าจะสุ่มเปิดแผนที่ แบบต่างๆหากผลกระทบครอบคลุมไปถึงหมุดที่ปักไว้จะถูกอีกฝ่ายริบหมุดไว้

เช่น แผนที่แสดงความเหลื่อมล้ำทางค่าครองชีพ หมุดที่อยู่ในพื้นที่สีแดงจนมาถึงสีเหลืองจะโดนอีกฝ่ายมีหน้าที่ตรวจยึด พอเปิดหนึ่งครั้งก็ให้โอกาสแต่ละกลุ่มย้าย หมุดเพื่อรักษาหมุดที่เหลือไว้ก่อนเปิดครั้งต่อไป หนึ่งครั้ง จนถึงแผนที่สุดท้าย คือการแสดงการระบาดของ covid 19 แทบล้มกระดาน

เมื่อจบเกม

ชวนพูดคุยถึงทฤษฎีแนวคิด 5แนวคิดของชนชาติไทยพร้อมทั้ง ลองตั้ง gps ระยะไปตามทฤษฎี มีความเป็นไปได้แค่ไหนจากหลักฐานที่กล่าวถึงปัจจัยการเคลื่อนย้าย และจบคาบด้วยเราคิดว่ามีประเทศไหนที่ดีที่สุดบ้าง?

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 7

ชื่อไฟล์​: 118130970_3077465785685820_2069311941652514771_n.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 24 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)