icon
เข้าสู่ระบบ

PARADA MODEL แนวทางแก้ไขปัญหาของผู้เรียนโดยเพื่อนช่วยเพื่อน

1822
ภาพประกอบไอเดีย PARADA MODEL  แนวทางแก้ไขปัญหาของผู้เรียนโดยเพื่อนช่วยเพื่อน

ก่อนอื่น.......... ขอบอกก่อนนะครับ ว่าอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาครับ

แต่อยากมาแชร์ไอเดียให้เพื่อนๆครูร่วมแสดงความคิดเห็น หรือชี้แนะแนวทางครับ


การสร้างModel ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียน และสามารถรองรับการประเมินPA

เริ่มจากปัญหาครับ .................... ทุกๆท่านอาจจะพบในนักเรียนที่อยู่ท้ายๆของทุกๆกิจกรรมการเรียนการสอน

เวลาทุกท่านเห็นเช่นนั้นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับ?

ผมจริงยกปัญหานี้ มาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวได้เรียนรู้ทันไปพร้อมๆเพื่อน( แต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครูต้องทำให้เพื่อนๆร่วมห้องเปิดใจกับตัวของเพื่อนๆ)

เท่าที่คิดไว้ ผ่านกระบวนการ

PARADA MODEL

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ

PARADA MODEL For TEAM In Classroom

P  Partnership

    การมีส่วนร่วม : จัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สร้างความสำคัญให้กับทุกคนในกลุ่ม

A  Active

   กระตือรือร้น : จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิด ลงมือปฏิบัติและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

Recommend

      เสนอแนะ : ผู้สอนเป็นผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คำแนะนำ เสนอแนะกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน

A  Analyse

    วิเคราะห์ : นำผลการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนมาวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย

D Development

   การพัฒนา : พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น

A  Always

   เป็นประจํา : จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนให้เป็นประจำ สร้างความสัมพันธ์ ยกระดับผลการเรียนของผู้เรียน


ในรอบปีนี้ ผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังนะครับ

เพื่อนครูท่านใด มีความคิดเห็นหรือข้อแนะแนวฝากคอมเม้นไว้เป็นแนวทางได้นะครับ ขอบพระคุณทุกๆท่านที่สนใจครับ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: S__5775395.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 8 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)