icon
giftClose
profile

MYSTERY Box Game ความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์

10782
ภาพประกอบไอเดีย MYSTERY Box Game ความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์

วิธีการเล่น: 1. แบ่งทีมออกเป็น 2 ทีม 2. เลือกล่องคำถามและตอบคำถาม 3. เมื่อตอบคำถามเสร็จให้เลือกว่า KEEP THE BOX เก็บกล่อง or GIVE THE BOX ให้กล่อง

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: Mystery-Boxความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์.pptx

ดาวน์โหลดแล้ว 133 ครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)