icon
profile

ทักษะคิด-เขียนสร้างสรรค์ เพลงวาฬเกยตื้น เวอร์ชั่นไก่ปีกหัก

7361
ภาพประกอบไอเดีย ทักษะคิด-เขียนสร้างสรรค์ เพลงวาฬเกยตื้น เวอร์ชั่นไก่ปีกหัก

เพลงแปลงนี้แตกต่างจากเพลงแปลงทั่วไป กล่าวคือ เพลงแปลงนี้มีโครงเรื่อง(Plot) ซึ่งโครงเรื่องเป็นองค์ประกอบของเรื่องแต่ง(fiction) หรือเรื่องเล่า(narrative) โดยตัวละครมี 2 ตัวละคร ได้แก่ ไก่ และสันติภาพ ตัวละครทั้งสองเป็นนามสมมติ ส่วนไก่มีอีก 1 ความหมาย คือ ชื่อสัตว์ชนิดหนึ่ง ผู้สอนควรเสนอมุมมองความรักต่อผู้เรียนว่า ความรักเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สุข ทุกข์ เกิดความขัดแย้ง ไม่เข้าใจกัน ก็ควรปรับความเข้าใจสื่อสารอย่างสันติ ไม่ควรปรึกษาผู้อื่น เช่น หมอดู

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: เพลงแปลง วาฬเกยตื้น เวอร์ชั่นไก่ปีกหัก.mp4

ดาวน์โหลดแล้ว 4 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(0)