icon
เข้าสู่ระบบ

ที่มาของไอเดีย หรือ จุดประสงค์การสอน

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาผ่านการเรียน Coding

ขั้นตอน

แก้ไขปัญหาแก้เก็บผัก การคิดเป็นลำดับขั้นตอน

ผลลัพธ์ที่เกิด หรือ คาดว่าจะเกิดขึ้น

นักเรียนได้ลงมือทำ แต่ร่วมการแก้ปัญหา

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: งานอบรม Coding.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 51 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)