icon
profile

เป็นเทคนิคการสอนแบบเกม โดยอาศัยสื่อทำมือในเรื่อง คำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้ โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วแข่งกันติดคำแยกประเภทของคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้ ได้ทั้งฝึกความรู้ความเข้าใจ และยังได้ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้ทั้งความรู้และความสนุก

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: เทคนิคการสอนส่งอบรม26.01.66.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 72 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(0)