icon
เข้าสู่ระบบ

แผนที่เดินดิน บูรณาการ ประวัติศาสตร์ & ภูมิศาสตร์

5750
ภาพประกอบไอเดีย แผนที่เดินดิน บูรณาการ ประวัติศาสตร์ & ภูมิศาสตร์

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แผนที่เดินดิน ปวศ ป.4

•จุดเช็คอิน ที่ โรงเรียน โดยเริ่มจากใ้ห้นักเรียน วาดรูปบ้านตัวเอง แล้วเอาไปแปะที่แผนที่ โดยเริ่มต้นจากโรงเรียน เพื่อสร้างแผนที่ขนาดย่อมๆ

• หลังจากนั้น ยิ่งคำถามว่า ในชุมชนของเรามีสิ่งสำคัญอะไรบ้าง บางคนก็เขียน วัด ศาลเจ้าปู่ ศาลากลางบ้าน ร้านค้า และอีกหลายๆอย่าง เพื่อให้อิงกับสถานที่ให้ตรงจริงมากที่สุด

•สุดท้ายครูให้นักเรียนเริ่มบอก ของดี สิ่งสำคัญในชุมชนมา บ้างก็บอก วัด เป็นศูนย์รวมจิตใจ บ้างก็บอก ศาลากลางบ้าน มากกว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังมีอยู่ในชุมชน เป็นเรื่องที่ต้องเอาไปต่อยอดในคาบต่อไป

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: 9634E08F-242C-42E5-92C4-BC3F4393075A.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 20 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(2)