icon
เข้าสู่ระบบ

ที่มาของไอเดีย หรือ จุดประสงค์การสอน

การใช้ชีวิตประจำวัน

ขั้นตอน

ให้นักเรียน ลองคิดดูว่าในชีวิตประจำวันนักเรียนใช้เทคโนโลยี ในด้านใดบ่อยๆ แล้วให้นักเรียนนำความรู้ทางด้านนั้นมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมเรียนนี้

ผลลัพธ์ที่เกิด หรือ คาดว่าจะเกิดขึ้น

นักเรียนเข้าใจ เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน มากขึ้น

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)