icon
เข้าสู่ระบบ

ไทยแท้ 🛕🙏🌾🥊

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ม.3

เริ่มด้วยก่อนชั่วโมงสอนครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและไปหาภาพหนึ่งภาพที่นักเรียนในกลุ่มคิดว่านี่ละคือของไทยแท้

จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มอธิบายสักหน่อยว่าเพราะอะไรถึงเลือกภาพนี้มา

จากนั้นครูนำเข้าสู่บทเรียนความหมายความสำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย จากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำภาพของตัวเองไปแปะไว้หน้าชั้นเรียน และให้กลุ่มที่เป็นเจ้าของภาพเขียนแค่ที่มาของภาพนั้น จากนั้นให้เวียนกันเขียนกลุ่ม1ไปเขียนของกลุ่ม2กลุ่ม2ไปกลุ่ม3 หัวข้อต่อไป ดังนี้ ความเหมือนมีในประเทศอื่นไหมหรือคล้ายกันก็ได้ อุปสรรคหรือปัญหาหรือการพัฒนาต่อยอดได้อย่างไร เป็นต้น

ชวนคุยท้ายคาบ เพราะเหตุได้จึงมีเหตุการณ์ที่แต่ละประเทศต่างแสดงตนว่าเป็นต้นตำรับวัฒนธรรมนั้นๆ

การเลือกปรับใช้วัฒนธรรมสากลของไทยในอดีตกับปัจจุบันมีวิธีการอย่างไรบ้าง

และถามอีกครั้งถ้าให้นักเรียนโหวตเลือกงานของเพื่อนนักเรียนคิดว่ากลุ่มไหนเป็นของไทยแท้!!!

:การเขียนบนกระดานบางห้องก็วุ่นวายและอาจเสียเวลาดังนั้นครูอาจกำหนดหน้าที่สมาชิกกลุ่มเลยว่าใครรับผิดชอบอะไร แล้วให้แค่คนที่รับผิดชอบออกมา ถ้าพื้นที่กระดานไม่พอควรเตรียมกระดาษไปเผื่อสักสองแผ่นให้ทำในกระดาษแทน

นักเรียนอาจไม่นำรูปภาพมา ก็ให้เขียนเป็นคำแทน เช่น ชุดไทย,มวยไทย,เป็นต้น

Inskruครูปล่อยของ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 12

ชื่อไฟล์​: 328546707_711941697057337_3129035240595390849_n.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 10 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)