icon
เข้าสู่ระบบ
นำวิธีการไปปรับใช้ในการให้นักเรียนได้ฝึกเรียนรู้ วิธีการป้องกันตัวเองในสถานการณ์แผ่นดินไหว

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยที่ 4 ชั่วโมงที่ 4 AL 8 2 2566.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 8 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)