icon
เข้าสู่ระบบ

นักสืบวิญญาณ (สรุปเนื้อหาพระไตรปิฎก และการบริหารจิต ม.4-6)

6504
ภาพประกอบไอเดีย นักสืบวิญญาณ (สรุปเนื้อหาพระไตรปิฎก และการบริหารจิต ม.4-6)

ที่มาของไอเดีย หรือ จุดประสงค์การสอน

การเรียนการสอน รายวิชา สังคมศึกษา สาระศาสนา เป็นสิ่งที่ยากที่จะให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ครูโอมจึงสนใจที่จะคิดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานจากการเรียนการสอน ซึ่งครูโอมได้เจอบอร์ดเกม ที่ชื่อว่า "นักสืบวิญญาณ" โดยจะเป็นเกมที่ให้คนเล่นได้ลองสวมบทบาทเป็นนักสืบ แล้วหาสาเหตุของภารกิจที่ได้รับ ครูโอมจึงนำหลักการเหล่านั้น มาใช้ในกิจกรรมของครูโอม ดังต่อไปนี้

ขั้นตอน

เกมที่ครูโอม สร้างขึ้น คือ เกมนักสืบวิญญาณ ที่จะเป็นการสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ พระไตรปิฏก และการบริหารจิต โดยจะใช้การสรุปเนื้อหาผ่านการเล่นกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้ ให้นักเรียนทำดังต่อไปนี้

นักเรียนได้รับมอบหมายให้เป็น นักสืบ ที่ได้เดินทางไปพบกับ ดวงวิญญาณ ดวงหนึ่ง ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ นักเรียนจะต้องทำ 3 ภารกิจ เพื่อให้ดวงวิญญาณนั้น หลุดพ้นจากความทุกข์ ประกอบด้วย

  • เสียงกระซิบจากวิญญาณ (ตอบคำถามของวิญญาณ ให้ถูกต้อง เพื่อรับคำใบ้ เพื่อทำกิจกรรมถัดไป)
  • นักล่าวิญญาณ (เดินทางตามคำใบ้ ที่วิญญาณมอบให้ เพื่อหาดวงวิญญาณ ทั้ง 2 ดวงให้ครบ)
  • วิญญาณรวมเป็นหนึ่ง (รวบรวมดวงวิญญาณ 2 ดวง โดยแต่ละดวง จะมีภารกิจให้นักเรียนต้องช่วยกันทำทั้งกลุ่ม เมื่อได้วิญญาณครบ ให้กลับไปหาวิญญาณ เพื่อทำภารกิจให้เสร็จสิ้น)

เมื่อทำภารกิจเสร็จสิ้น นักเรียนทุกกลุ่ม จะได้รับ "ขุมทรัพย์แห่งวิญญาณ" เป็นอันเสร็จภารกิจ

ผลลัพธ์ที่เกิด หรือ คาดว่าจะเกิดขึ้น

นักเรียนมีความสนุกสนาน กับการทำกิจกรรม และมีความชื่นชอบกิจกรรม เพราะ นักเรียนได้สืบค้น วิ่ง และได้เคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้นักเรียนได้สนุกสนานกับการเรียน และทำให้ผลการเรียน (คะแนนสอบกลางภาค) ของนักเรียนทั้งระดับชั้น ได้คะแนนที่ดีขึ้น และมีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ นักเรียนได้ทั้งความสนุก และเนื้อหาที่จำเป็นและนักเรียนควรรู้

บริบท หรือ ข้อเสนอแนะ

หากคุณครูจะนำไปปรับใช้ อาจปรับให้เข้ากับเนื้อหา และบริบทของชั้นเรียนของคุณครูเอง โดยผมได้ทำสำเนาของไฟล์ต่าง ๆ ไว้ คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยครับ หวังว่า กิจกรรมนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคุณครู และห้องเรียนของทุกท่านครับ


ไฟล์เฉลย : https://www.canva.com/design/DAFT21DEQNg/PBuup28M1ad3ZLfBo013yQ/view?utm_content=DAFT21DEQNg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

ภารกิจเสียงกระซิบจากวิญญาณ : https://www.canva.com/design/DAFT3JHR03I/Lwpf-MmsVdn4XekB7-lp2Q/view?utm_content=DAFT3JHR03I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

คำใบ้สถานที่ : https://www.canva.com/design/DAFT3N2_K0U/jnMol_VSIzECp83BVNihQg/view?utm_content=DAFT3N2_K0U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 16

ชื่อไฟล์​: นักสืบวิญญาณ (1).png

ดาวน์โหลดแล้ว 11 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)