icon
เข้าสู่ระบบ

กิจกรรม Massage

หน้าที่พลเมือง ม.3 ร่วมกันสร้างสันติสุข

เริ่มด้วยแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคนโดยไม่ต้องเขียนชื่อหรือสัญลักษณ์ใดๆ จากนั้นให้ทุกคนลองนึกถึงประโยคที่เคยได้ยินแล้วเราไม่ชอบหรือทำให้เราเสียใจ ลงไป จากนัเนให้ทุกคนส่งคืน จากนั้นก็ทำการรวมแล้วแจกกลับเหมือนเดิมคนละเเผนและให้อ่านค่อยๆประโยคนั้นแล้วให้นักเรียนเขียนตอบว่าถ้าเราอยู่ข้างๆเขาเราจะพูดว่ายังไงดีให้กำลังใจเขาจากนั้นครูให้นักเรียนส่ง และมีการสุ่มสักสองสามแผ่นอ่านคนที่เขียนคนแรกจะรอคอยประโยคที่คนอื่นตอบกลับมา ทั้งห้องจะเฮมากช่วงนี้เหมือนการอ้ฝ่ายแชทตอบแชทและอยากอ่านต่อ

ก่อนจะดึงเขาเนื้อหาปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยและแนวทางการแก้ไข

จากนั้นให้นักเรียนทำงาน โดยเลือกปัญหาที่สนใจ

เช่น การ bully ค่าแรงที่ไม่เป็นธรรม การทุจริตฯ

ปัญหาอาชญากรรม สิ่งแวดล้อม

และอธิบายการแก้ปัญหาด้วย ใบงานเพชรทั้ง 9 จัดลำดับความสำคัญในแก้ปัญหา

ชวนคุยท้ายคาบชื่นชมส่วนใหญ่นักเรียนจะให้กำลังใจคนอื่นผ่านข้อความหรือบางอย่างก็เกิดจากการไม่เข้าใจกันแต่นักเรียนจะเห็นด้วยกับการไม่ควรบูลลี่กันในสังคม ความไม่เข้าใจนำไปสู่ความขัดแย้งและทางออกเบื้องต้นเริ่มได้อย่างไร

ข้อแนะนำ : ต้องระวังบรรยากาศการ bully ในช่วงเริ่มกิจกรรมตอนที่ผู้เรียนคนอื่นได้กระดาษข้อความถึงแม้จะไม่เขียนชื่อแต่นักเรียนห้แงเดียวกันจะมีความคุ้นเคยกับลายมือเพื่อนครูต้องเน้นย้ำว่าเราเริ่มเรื่องนี้เพื่อไม่อยากให้เกิดการ bully

การที่ใครหลายคนได้เขียนบางประโยคที่ไม่โอเคอาจจะเกิดจากเพื่อนในห้องแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนจะจากกัน การที่เขาได้อ่ายประโยคตอบกลับมาเหมือนได้รีเซต ความรู้สึกก่อนจากกัน🥰

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 11

ชื่อไฟล์​: 332220937_725044395925062_2282811163195916394_n.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 1 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)