icon
เข้าสู่ระบบ

โมเดลของ Bachman and Palmer และ Critical Thinking

1331
ภาพประกอบไอเดีย โมเดลของ Bachman and Palmer และ Critical Thinking

นำวิธีการสอนไปปรับใช้ในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร หรือ การเรียนรู้แบบเชิงรุก ตามโมเดลของ Bachman and Palmer ในการสร้างแบบวัดความสามารถทางภาษาเพื่อแก้ไขทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่น สอนคำศัพท์จากคำนิยาม สู่การปฏิบัติเสมือนจริงหน้าชั้นเรียนแบบกลุ่ม

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: รายงานวิจัยในชั้นเรียน 2 2565.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 1 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)