icon
เข้าสู่ระบบ

ที่มาของไอเดีย หรือ จุดประสงค์การสอน

ที่มาของกิจกรรม

1. จากการสังเกตความชอบในการเสพสื่อของผู้เรียนชั้นมัธยมที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและคดีต่างๆ

2. ต้องการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญานให้กับผู้เรียน

ขั้นตอน

...เมื่อจะกำหนดเรื่องราวในคดี ตัวครูต้องสวมบทบาท "นักเขียน" เข้าไปศึกษาการเขียนพล็อตเรื่องให้เข้าใจก่อน (สำคัญมากในการกำหนดทิศทางของกิจกรรม) คดีต้องไม่ง่าย และไม่ยากเกินไป พลิกแพลง พลิกเรื่องราว ให้การสืบสวนของผู้เรียนสนุกตื่นเต้น จากนั้นกำหนดเบาะแส และผู้ต้องสงสัย รวมทั้งกำหนดหลักฐานต่างๆ ให้ผู้เรียนได้สืบจนค้นพบความจริงผลลัพธ์ที่เกิด หรือ คาดว่าจะเกิดขึ้น

ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาน มีการประมวลข้อมูลจากประจักษ์หลักฐาน เชื่อมโยงเหตุการณ์ เวลา ความสัมพันธ์ต่างๆ การถกเถียงด้วยหลักฐานและเหตุผล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล จากความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ การระบุตัวตนผู้กระทำผิดที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลที่ชัดเจนด้วยประจักษ์หลักฐานในคดีที่ครูจัดกิจกรรม

บริบท หรือ ข้อเสนอแนะ

เริ่มจากเรื่อง/คดีที่ไม่ซับซ้อนมาก ต้องท้าทายความสามารถของผู้เรียน ในขณะเดียวกันผู้เรียนสามารถประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรมได้

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 3

ชื่อไฟล์​: inbound9039796248832950033.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 10 ครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(0)