icon
giftClose
profile
frame

กิจกรรมฉากวรรณกรรมที่ประทับใจ

24184
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรมฉากวรรณกรรมที่ประทับใจ

หากพูดถึงการสอนวิชาวรรณกรรมในระดับมัธยม เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้สอนเป็นอย่างมาก ยิ่งในห้วงเวลาสอนที่มีจำกัด เราจะทำอย่างไรให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อเรื่องวรรณกรรมของตนได้ ?

.

ในฐานะที่เรียนวรรณกรรมมาอย่างหนักหน่วงสมัยเรียนป.ตรี จึงนึกถึงช่วงเวลาที่ได้วิเคราะห์วรรณกรรมด้านองค์ประกอบของวรรณกรรม ซึ่ง "ฉาก (setting)" เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญในงานวรรณกรรม โดยฉากมักจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างบรรยากาศและสร้างความสัมพันธ์ให้กับตัวละครให้เกิดความพัฒนาการและดำเนินเรื่องไปได้

.

ในภาคเรียนนี้ครูได้รับผิดชอบสอนในรายวิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมฉากวรรณกรรมที่ประทับใจจึงเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องและเข้าใจตัวละครได้คร่าว ๆ ในวรรณกรรมของตนได้ ผ่านการ "Action" ท่าทางต่าง ๆ เป็นตัวละครในวรรณกรรมที่ตนเองเลือก ซึ่งนอกจากจะได้ความสนุกแล้ว นักเรียนจำเป็นจะต้องอ่านและทำความเข้าใจในฉากที่เลือก แล้วจินตนาการออกมาผ่านท่าทาง จากนั้นจึงนำฉากที่เลือกมาวิเคราะห์ว่าฉากนั้นมีความสำคัญต่อเรื่องอย่างไร ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการทำเปเปอร์ขนาดย่อม ๆ เลย แต่ละห้องต่างเลือกวรรณกรรมได้น่าสนใจ และActionออกมาได้อย่างประทับใจ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 8

ชื่อไฟล์​: 328503439_1364236081032910_7412383998955223138_n.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 63 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(3)
เก็บไว้อ่าน
(4)