icon
เข้าสู่ระบบ

5ส พัฒนาห้องเรียน

1011

จากการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 พบปัญหาในห้องเรียน มีความสกปรก ขาดความเป็นะเบียบเรียบร้อยในห้องเรียน อาจเป็นเพราะความเคยชินกับการเรียนออนไลน์มาตลอด 2 ปี ไม่ทำความสะอาดห้อง นำอาหารมากินในห้องเรียน ขยะไม่ทิ้งอ้างว่าให้แม่บ้านทำ ใช้ผ้าห่มร่วมกัน ฯลฯ

ผู้สอนเลยแก้ปัญหาทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโครงการ 5ส.พัฒนาห้องเรียนขึ้น มีขั้นตอน ดังนี้

1.ประกาศนโยบายโดยหัวหน้าระดับชั้น

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส. ทั้งครูประจำชั้น หัวหน้าห้อง และหัวหน้าเวรในแต่ละวัน

3.สร้างไลน์กลุ่ม เพื่อให้นักเรียนส่งภาพการทำเวรในแต่ละวัน

4.ให้ครูผู้สอนในแต่ละวิชาประเมินทุกคาบเรียน

5.กำหนดปฏิทินทำ big cleaning day เดือนละ 1 ครั้ง

6.ในแต่ละสัปดาห์สรุปคะแนนการประเมินของครูผู้สอนในแต่ละวัน

7.คณะทัวร์ 5ส.ประเมินในแต่ละเดือน

8.สรุปคะแนนประจำเดือนเพื่อรับเกียรติบัตร ประกาศห้องเรียนที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5-4.0 ระดับดีเด่น 3.0-3.49 ระดับดี

ผลลัพธ์ออกมาเกินคาด นักเรียนตั้งใจ ร่วมมือกันทำงานดีมาก อาจเป็นเพราะเห็นภาพของห้องอื่นทำงาน เลยเกิดการแข่งขัน ลองทำดูนะคะเพื่อสร้างวินัยเด็กและจิตอาสา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ค่อนข้างยากที่จะร่วมมือ


ชมคลิปวิดีโอการทำงานของเด็ก ๆ และได้แนบไฟล์สมุดบันทึกกิจกรรมเป็นตัวอย่างไว้ให้แล้วค่ะ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 8

ชื่อไฟล์​: 691062569.388392.mp4

ดาวน์โหลดแล้ว 0 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)