icon
เข้าสู่ระบบ

สร้างคำให้เป็นเรื่อง (Word Chain)

1691
ภาพประกอบไอเดีย สร้างคำให้เป็นเรื่อง (Word Chain)

ที่มาของไอเดีย หรือ จุดประสงค์การสอน

แนวคิดนี้ได้มาจากที่คุณครูต้องการให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการของแกรมม่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกแต่งประโยคจากคำศัพท์และรวมถึงช่วยฝึกความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ทั้งการพูดและการฟัง

ขั้นตอน

  1. คุณครูสอนโครงสร้างการใช้ Past Tense แก่นักเรียนและคอยเช็คความเข้าใจของนักเรียนด้วยการสอบถามโครงสร้าง การวางประโยคถูกต้องหรือไม่ และยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นภาพ
  2. คุณครูนำรูปภาพที่มีหลากหลายบริบทให้นักเรียนดู เช่น สวนสัตว์ ทะเล สวนสาธารณะ สวนสนุก จากนั้นคุณครูยกตัวอย่างคำศัพท์แต่ละบริบทมาให้นักเรียนฝึกออกเสียง
  3. คุณครูให้นักเรียนเลือกคำศัพท์มาเพียงคนละ 1 คำ จากนั้นให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้โครงสร้าง Past Tense จากนั้นนำเสนอให้เพื่อนๆและคุณครู
  4. เพื่อนๆช่วยกันฟังว่า เพื่อนพูดว่าอะไรและประโยคที่แต่งนั้นถูกต้องหรือไม่
  5. คุณครูกล่าวชื่นชมนักเรียน และทบทวนความเข้าใจนักเรียนอีกครั้ง

ผลลัพธ์ที่เกิด หรือ คาดว่าจะเกิดขึ้น

นักเรียนมีความเข้าใจในโครงสร้าง Past Tense มากขึ้นและจดจำคำศัพท์ได้เพิ่มเติม

บริบท หรือ ข้อเสนอแนะ

ในรูปภาพบริบทต่างๆ คุณครูควรเลือกมาเพียง1-2 บริบท เนื่องจากจะช่วยให้นักเรียนได้จดจำคำศัพท์พร้อมทั้งเข้าใจโครงสร้าง Past Tense อีกด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)