icon
giftClose
profile

ประเมินครูผู้ช่วยด้วยห้องเรียน

4971
ภาพประกอบไอเดีย ประเมินครูผู้ช่วยด้วยห้องเรียน

good bye ไอเดียสุดท้ายของ ของปีการศึกษา 2565

การประเมินครู้ผู้ช่วย เริ่มต้นด้วยรับการประเมินการเข้าดูการสอนในชั้นเรียนเพื่อกรรมการที่จะได้เข้าใจถึงศักยภาพการสอนของผู้รับการประเมินปัญหาของชั้นเรียนปัญหาของผู้เรียนและการสนันสนุน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่จะให้เกิดกับชั้นเรียนในอนาคตที่วาง ไว้

วันนี้เราเลือกรูปแบบการสอนโมเดลกราฟฟิติ

ชั้นเรียนที่เจอคือชั้น ม.3 เรื่องอุปสรรคและของการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย

เริ่มด้วย การให้นักเรียนจับคู่กันแล้วจากนั้นแจกกระดาษให้1แผ่น เพื่อตอบคำถามที่คุณเลือกตอบข้อไหนก็ได้แต่ขอให้เหตุผลด้วยว่าตอบข้อนั้นเพราะอะไร เช่น 1.นักเรียนคิดว่าอาชีพใดจำเป็นที่สุดต้องไม่มีคนไม่มีคนไม่ดีในองค์กรนั้นเลย

A:ครู

B:ตำรวจ

C:ผู้พิพากษา

D:นักบวช

แค่ข้อแรกก็กว่านักเรียนถกกันนานแล้วเพราะกว่าแต่ละคู่จะเขียนคำตอบได้ก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก

ข้อ2 นักเรียนคิดว่าเราสามารถขายเสียงเพื่อเอาเงินมาสร้างโรงเรียนสอนประชาธิปไตยได้หรือไม่

A:ได้เพราะ.....

B:ไม่ได้เพราะ.....

เสียงเริ่มดังขึ้น

เราทัชใจที่นักเรียนบอกว่าแม้เจตนาเราจะดีแต่นั้นขัดต่อหลักการของประชาธิปไตยและตัวอย่างที่ดีต่างหากจะสอนคนอื่นได้

และครูต้องการให้นักเรียนถกกันกว่านี้ ถามอีกครั้ง

นักเรียนคิดว่าเราสามารถขายเสียงเพื่อเอาเงินมาซื้อข้าวประทังชีวิตได้หรือไม่

ตอนนี้นักเรียนเริ่มลังเลคำตอบ ก่อนที่เราจะดึงเข้าสู่เนื้อหา

ปัญหาและผลกระทบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย

จากนั้นแบ่งกลุ่มพร้อมจับฉลากหัวข้อให้นักเรียนสรุป- สาเหตุ

– ผลกระทบ - แนวทางการแก้ปัญหา

สุ่มออกมาแชร์ผลงานหน้าชั้นเรียน

ข้อคนพบการให้นักเรียนทำงานกลุ่มในกระดาษอาจช้าและไม่ทันเวลา ครูอาจสามารถใช้ padlet แบบแผนผังให้นักเรียนช่วยกันทำผ่านโทรศัพท์ก็ได้ทั้งยังสะดวกต่อการทำเสนอหน้าชั้นเรียน(แต่ทำได้แค่5กลุ่มเท่านั้น แบบฟรี)

#inskruครูปล่อยของ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 18

ชื่อไฟล์​: 326219130_545625264166242_672168791341786250_n.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 2 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)