icon
giftClose
profile

นวัตกรรมส่งเสริม “การปฏิบัติตนให้รอดพ้นจากปัญหาสังคม” เล่ม 2

5061
ภาพประกอบไอเดีย นวัตกรรมส่งเสริม “การปฏิบัติตนให้รอดพ้นจากปัญหาสังคม” เล่ม 2

จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เป็นปัญหาสังคม ได้แก่ ปัญหาเรื่องเพศ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการไว้ใจคนแปลกหน้า และปัญหาการกลั่นแกล้งภายในโรงเรียนให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา  โดยการบูรณาการกลุ่มสาระภาษาไทยในทักษะการเขียนสะกดคำและทักษะการปฏิบัติตนต่อปัญหาสังคมจากเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาสังคม

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: ข่าวข้น คนจาง.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 10 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)