icon
giftClose
profile

จัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต

14551
ภาพประกอบไอเดีย จัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต

การสอนเรื่องการจัดจำแนกกลุ่มของสิ่งมีชีวิต หรือการจัดจำแนกกลุ่มสัตว์ โดยใช้เกมการแข่งขัน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแยกประเภทของสิ่งมีชีวิตต่างๆออกเป็นกลุ่มตามเกณฑ์การจัดจำแนกได้

อุปกรณ์

1.รูปภาพพืช /สัตซ์/การ์ดรูปสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ต้องการจัดจำแนก

2.นาฬิกาจับเวลา

3.ลานกว้างเพื่อการเล่นเกม

วิธีการ

  1. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตตามเกณฑ์ต่างๆ
  2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม เพื่อเล่นเกม/แข่งขัน
  3. กำหนดตำแหน่งต่างๆ

3.1 กำหนดจุดสตาร์ทของผู้แข่งขัน

3.2 กำหนดจุดรวมการ์ดรูปสิ่งมีชีวิต (ห่างจากจุดสตาร์ทประมาณ 1 เมตร)

3.3 กำหนดจุดวางการ์ดตามเกณฑ์การจัดจำแนก เช่น หากให้แข่งขันจำแนกกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ก็กำหนดจุดวาง 5 จุดคือ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินนำ้สะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มสัตว์ปีก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม (กำหนดให้ห่างจากจุดออกตัวประมาณ5 เมตรหรือตามความเหมาะสม)

4.ให้ผู้เล่นในทีมต่อแถวกันตรงจุดสตาร์ท เมื่อให้สัญญาณออกตัว ผู้เล่นคนแรกก็วิ่งไปหยิดการ์ด1ใบ จากนั้นวิ่งนำไปวางให้ตรงจุดของประเภทของสิ่งมีชีวิตที่สุ่มจับได้ให้ถูกต้อง เเล้ววิ่งกลับมาสัมผัสมือกับผู้เล่นคนต่อไป วนเล่นจนกว่าคนในทีมจะหมด หรือเล่นจนกว่าการ์ดที่มีจะถูกจำแนกจัดกลุ่มจนหมด

5.จับเวลา ทีมใดใช้เวลาน้อยที่สุดและจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้ถูกต้องตามเกณฑ์ ถือเป็นผู้ชนะ

6.สามารถทำการ์ด มากกว่า1ชุด เเล้วให้แต่ละทีมแข่งพร้อมกัน หากทีมใดเสร็จก่อนและถูกต้องมากกว่าเป็นผู้ชนะ หรืออาจปรับเปลี่ยนกติกาและวิธีการเล่นให้เหมาะสมตามบริบทได้ตามความเหมาะสม


ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: 335578975_542802617999041_407472172794424065_n.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 67 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(2)