icon
เข้าสู่ระบบ

พวงกุญแจจากนิทานท้องถิ่น

1302
ภาพประกอบไอเดีย พวงกุญแจจากนิทานท้องถิ่น

1.นักเรียนศึกษานิทาน EBOOK ตำนานเวียงกาหลง แม่กาเผือก พระเจ้า 5 พระองค์ จาก : https://online.pubhtml5.com/bbuw/alqn/

2.นักเรียนดูตัวอย่าง การทำงาน DIY จากการอบพลาสติกและร่วมกันอภิปรายถึงรูปแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ได้

3.นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนำเสนอแผนภาพความคิดของกลุ่มตนเอง เพื่อเสนอให้กลุ่มอื่น ทราบถึงรูปแบบนวัตกรรม(ลวดลายที่ออกแบบ) ของกลุ่มตนเอง

4. นักเรียนทดลองสร้างนวัตกรรมตามที่ได้ศึกษาค้นคว้า

5. นักเรียนตรวจเช็คผลงานที่สำเร็จแล้ว

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาที่พบและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขในชิ้นงานของกลุ่มตน  

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนถึงแนวคิดของชิ้นงานที่ได้ผลิตขึ้น

9. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปแนวคิดสำหรับการแก้ไขปัญหาในชิ้นงานของกลุ่มตนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นกับกลุ่มอื่นแล้วดำเนินการปรับปรุงแก้ไขผลงาน

ดูผลงานนักเรียนเพิ่มเติมได้ที่ sites.google.com/view/e-portfoliokrupanu/Student-works

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 18

ชื่อไฟล์​: IMG_20211203_141700.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 7 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)