icon
เข้าสู่ระบบ

ลูกเต๋าพยัญชนะมหัศจรรย์ บูรณาการเกมภาษาไทย

1811
ภาพประกอบไอเดีย ลูกเต๋าพยัญชนะมหัศจรรย์ บูรณาการเกมภาษาไทย

ที่มาของไอเดีย หรือ จุดประสงค์การสอน

การเรียนของนักเรียนจะไม่น่าเบื่อ "หากครูผู้สอนเข้าใจนักเรียน"

การบูรณาการเกมภาษาไทย VS ลูกเต๋าพยัญชนะ (สิ่งที่ทุกคนคุ้นชิน)โดยครูผู้สอนสามารถนำลูกเต๋าไปเล่นกับกิจกรรมคำศัพท์อื่น ๆ อรกได้ เช่น สำนวน สุภาษิต คำพังเพย คำราชาศัพท์ มาตราตัวสะกด คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ หรือหมวดอื่น ๆ


จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม

 1. เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนรื้อฟื้นความคิดเกี่ยวกับคำศัพท์
 2. เพื่อให้การเรียนภาษาไทยมีลูกเล่ ไม่น่าเบื่อ
 3. เพื่อใช้วัสดุให้ประหยัด และใช้ได้หลายกิจกรรม

ขั้นตอน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

 1. ครูเตรียมลูกเต๋าเป็นกระดาษ โดยในทั้ง 6 ด้านจะเป็นพยัญชนะไทย (ซึ่งตรงนี้ครูผู้สอนใช้หลายตัวอักษร แต่ครูผู้สนใจสามารถใช้อักษรต่อ 1 ลูกเต๋าได้)
 2. ครูบูรณาการให้เข้ากับเรื่องที่จะสอน
 3. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม
 4. ครูอธิบายกติกา ดังนี้

4.1 แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่มแล้ว

4.2 ขอตัวแทนกลุ่ม ฝั่งละ 3 คน

4.3 ครูแจ้งชื่อหมวดที่จะให้นักเรียนทาย

4.4 นักเรียนตกลงกันว่าใครจะเริ่มเล่นก่อน

4.5 นักเรียนหันหลังกลับไป โดยห้ามเห็นลูกเต๋าพยัญชนะ

4.6 เมื่อครูบอกชื่อหมวด ให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มหันหน้ามา

4.7 ตัวแทนกลุ่มที่ได้เล่นก่อน หยิบลูกเต๋าพยัญชนะขึ้นมา 1 ลูกเต๋าแล้วพูดคำศัพท์นั้น แล้ววางไว้ฝั่งตัวเอง

4.8 อีกฝั่งได้หยิบลูกเต๋าพยัญชนะแล้วทายคำศัพท์อื่นถัดไป สลับกันไปมา ครั้งละ 1 คน1 คำ

4.9 หากนักเรียนนึกหรือตอบไม่ได้ภายใน 5 วินาที โอกาสจะตกเป็นฝ่ายตรงข้าม โดยฝ่ายตรงข้ามจะหยิบคนละ 1 ลูกเต๋า ภายใน 5 วินาที แล้วต้องทายคำศัพท์นั้นด้วย หากทายได้ก็ได้คะแนนไป หากไม่ได้ถือเป็นโมฆะ


ผลลัพธ์ที่เกิด หรือ คาดว่าจะเกิดขึ้น

ผลลัพท์ที่เกิด

 1. นักเรียนมีความสนุกสนาน
 2. นักเรียนไม่คิดว่าเป็นการเรียนรู้แบบน่าเบื่อ
 3. นักเรียนได้รื้อฟื้นความรู้ นึกฉับพลัน และได้ฝึกการทำงานที่มีเวลากำกับ
 4. นักเรียนทุกคนได้สลับเล่นกันครบ
 5. นักเรียนชอบ และเอ็นจอยกับการเรียนภาษาไทยมากขึ้น

บริบท หรือ ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

 1. ครูที่สนใจสามารถเปลี่ยนหมวดการทายไปได้เรื่อย ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย
 2. ครูควรสาธิตให้นักเรียนเข้าใจกติกา โดยการเล่นจากหมวดง่าย ๆ ที่ยังไม่ต้องรื้อฟื้นความรู้มาก เช่น ผลไม้ ผัก ดอกไม้


ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: ก-ฮ.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 7 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)