icon
เข้าสู่ระบบ

สุ่ม เขตภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติทวีปอเมริกาเหนือ ม.3

830
ภาพประกอบไอเดีย สุ่ม เขตภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติทวีปอเมริกาเหนือ ม.3

กิจกรรมสุ่ม สุ่ม เขตภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติทวีปอเมริกาเหนือ น่ารู้ ม.3

กิจกรรมสรุปองค์ความรู้ในเรื่องเขตภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติทวีปอเมริกาเหนือ การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะสอนให้นักเรียนรู้จักเขตภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติทวีปอเมริกาเหนือ โดยครูผู้สอนจะสอนให้ผู้เรียนรู้จักเขตภูมิอากาศและพืชพรรณเสียก่อน

จากนั้นครูผู้สอนจะให้ผู้เรียนสรุปความรู้เรื่องเขตภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติทวีปอเมริกาเหนือ ใส่กระดาษ A4 ตามหัวข้อที่กำหนด (ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกให้ผู้เรียน รู้จักการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำมาสรุปข้อมูล พร้อมด้วยตกแต่งให้สวยงาม)

หลังจากที่นักเรียนนำงานที่ทำมาแล้วนั้น(งานสรุปความรู้) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนรู้ภายในห้อง โดยครูผู้สอนจะกำหนดเขตภูมิอากาศให้นักเรียนแต่ละคน ด้วยการแจกสติ๊กเกอร์ติดให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนนำสติ๊กเกอร์ไปเขียนเป็นชื่อเขตภูมิอากาศโดยไม่ซ้ำกัน (ครูสามารถเขียนชื่อเขตภูมิอากาศไว้ที่สติ๊กเกอร์ได้เลย หรือ ครูผู้สอนจะใช้ตัวเลขแทนเขตภูมิอากาศ) หลังจากนั้นครูจะให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเขตภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติทวีปอเมริกาเหนือ ตามที่ตนได้ ซึ่งหลังจากที่นักเรียนศึกษาข้อมูลเสร็จ (เราอาจจะกำหนดเวลาในการศึกษาข้อมูล) เราก็จะมาทำการสุ่ม(โดยใช้โปรแกรมสุ่ม หรือ กระดาษสุ่ม) เพื่อหาผู้ที่โชคดีในการตอบคำถาม หรือ สรุปข้อมูลให้เพื่อฟัง ซึ่งผู้ที่จำไม่ได้ หรือ ลืม จะมีบทลงโทษ เช่น กระโดดตบ หรือ โดนทาแป้ง เป็นต้น ตามที่นักเรียนต้องการ

เมื่อรอบแรกผ่านไปเราสามารถสุ่มทีละ 2 - 3 คน จากนั้นรอบที่ 2 รอบที่ 3 เราสามารถให้นักเรียนสลับสติ๊กเกอร์กับเพื่อนด้านซ้าย หรือ ด้านขวา โดยไม่ซ้ำกับคนเดิมที่เราแลกด้วย

ท้ายชั่วโมงที่เราจัดกิจกรรมเสร็จแล้วนั้นเราก็จะสามารถสรุปกิจกรรมร่วมกับนักเรียนพร้อมด้วยการเสนอข้อคิดเห็นกับนักเรียน

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 12

ชื่อไฟล์​: D1635ED6-2625-457E-8817-0934596FB7E1.jpeg

ดาวน์โหลดแล้ว 0 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)