icon
giftClose
profile

กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ(Active Learning)

15521
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ(Active Learning)

กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

โดย ครูมะลิวัลย์ โยธา โรงเรียนบ้านแม่ตีบ

เทคนิควิธีสอน Active Learning

เทคนิคที่ใช้ Communicative Language Teaching – CLT

ขั้นตอนการทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 1

1.     ร้องเพลง Head Shoulders Knees & Toes

2.     เขียนคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพ/ระบายสี

3.     ตรวจคำตอบกับเพื่อน

4.     จับคู่ฝึกออกเสียงคำศัพท์

5.     ฝึกออกคำสั่ง Touch your……….

ชั่วโมงที่ 2

1.     ทบทวนคำศัพท์

2.     ทำ Mini Box (Parts of my body)

3.     สุ่มหมุน Mini Box ทีละคน ออกภาพไหน ให้เจ้าของพูดประโยค Touch your……….    เพื่อนๆ ปฏิบัติตามคำสั่งให้ถูกต้อง

4.     สรุปความรู้ คำศัพท์/ประโยค ร่วมกัน

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: ครูหนิง2.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 33 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(3)
เก็บไว้อ่าน
(0)