icon
profile

มุมมองใหม่ต่อวิชาพระพุทธศาสนา ที่กล้าที่จะแตกต่าง ของครูก๊อต

6761
ภาพประกอบไอเดีย มุมมองใหม่ต่อวิชาพระพุทธศาสนา ที่กล้าที่จะแตกต่าง ของครูก๊อต

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

💤 เวลาที่เราพูดถึงการเรียนในวิชาพระพุทธศาสนา

ภาพบรรยากาศที่แสนน่าเบื่อจะผุดขึ้นมาอย่างทันที

เด็กนักเรียนนั่งหลับ คุณครูพูดบรรยายอยู่หน้าชั้นเรียน

ทำให้วิชาศาสนาเปรียบเหมือนยาขมของใครหลายคน

แต่เมื่อความน่าเบื่อแบบเดิม ๆ ถูกเปลี่ยนเป็นความสนุก

มุมมองใหม่ต่อวิชาพระพุทธศาสนา ที่กล้าที่จะแตกต่าง

ของครูก๊อต-วุฒิชัย นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร?


“การที่นักเรียนบอกว่าไม่อยากเรียนคาบเรา มันเจ็บปวด”

เดิมที ครูก๊อตเคยใช้วิธีสอนนักเรียนด้วยการบรรยาย

ติด ๆ กันหลายวิชา แน่นอนว่าผลลัพธ์ก็ไม่สามารถหนี

พ้นคำว่า “ความน่าเบื่อแบบเดิม ๆ” ไปได้ จึงเริ่มเปลี่ยน

วิธีการสอนใหม่ จากความน่าเบื่อ สู่ความสนุก เพราะ

เชื่อว่าความสนุกเป็นประตูที่ทำให้นักเรียนเปิดใจ


ความสนุกที่ว่า ถูกครูก๊อตนำมาถ่ายทอดด้วยวิธี

การสอนอันหลากหลาย เช่น สอนหลักธรรม ศีล 5

อริยสัจ 4 ไตรลักษณ์ด้วยเพลง จัดกิจกรรมลำเลียง

หลักธรรมแบบ Active Learning โดยเน้นความสนุก

เป็นหลัก แล้วนำเนื้อหาที่จำเป็น มีประโยชน์มาเชื่อม


แววตาของนักเรียนที่เปลี่ยนไป การมีส่วนร่วมและ

ใช้ทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะการแก้ปัญหา การสื่อสาร

การวางแผน ความเป็นผู้นำ แม้เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย

ที่เกิดขึ้น แต่ทำให้ครูก๊อตรู้ว่าตัวเองกำลังมาถูกทาง


“พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เชื่อในความศักดิ์

สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์”

นอกจากการสอนของครูก๊อตจะเน้นที่ความสนุก

“เนื้อหา” เองก็เป็นส่วนสำคัญที่ละเลยไปไม่ได้

สิ่งที่การศึกษาไทยพยายามส่งต่อกันมา แบบ

ผิด ๆ ทำให้เนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาบางส่วน

ที่พิสูจน์ไม่ได้ มักถูกนำมาเป็นตัวชี้วัดในข้อสอบ

แต่ละเลยเรื่องคำสอนที่จำเป็น และมองข้ามเรื่อง

ที่มีประโยชน์กับตัวนักเรียนจริง ๆ


แม้หลักสูตรที่เป็นอยู่จะยังแก้ไขได้ไม่ทันใจ

แก้ไม่ได้ภายในวันนี้ พรุ่งนี้ แต่ครูก็สามารถ

ปรับการสอนที่ให้ประโยชน์กับเด็ก ๆ ได้


“การเรียนการสอนเหมือนกับการทำอาหาร

กระทรวงกำหนดเมนูมาให้เราว่าเด็กจะต้อง

กินอาหารเมนูนี้ ต้องได้สารอาหารครบถ้วน

แต่เขากลับไม่รู้ว่าเด็กแต่ละพื้นที่กินอาหาร

ไม่เหมือนกัน ธรรมชาติการเรียนรู้ก็ต่างกัน

แต่คนเป็นครูจะรู้ว่าเด็กชอบกินอะไร ถ้าเรา

รู้ว่าเมนูนี้มีประโยชน์แต่ทำให้เด็กอ้วก เรา

ไม่ต้องปรุงทุกเมนูก็ได้”


ประโยคข้างต้นเป็นประโยคที่ครูก๊อตพูด

สรุปและทำให้เห็นภาพได้อย่างดีว่า สุด

ท้ายแล้ว “การยึดนักเรียนเป็นที่ตั้งนั้นสำ

คัญกว่ารูปแบบการสอน” โดยเฉพาะวิชา

พระพุทธศาสนา ที่เนื้อหาบางอย่างไม่

ได้จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียน


เราอยากชวนคุณครูทุกคนลองเดินออกจากกรอบ

การสอนแบบเดิม ๆ เพราะการพยายามยัดเนื้อหา

ที่ไม่จำเป็นให้กับนักเรียนซ้ำ ๆ โดยไม่ได้คำนึงถึง

ความต้องการของเด็ก ก็อาจเป็นการทำร้ายนักเรียน

ทางอ้อมได้เหมือนกัน


ครูก๊อต-วุฒิชัย ผลไม้

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)

เข้าไปชมไอเดียการสอนพระพุทธศาสนา

ด้วยมุมมองใหม่ ๆ แบบ Active Learning

จากครูก๊อตได้ในลิงก์นี้เลย!

https://www.facebook.com/InskruThailand/photos/pcb.5236477933134369/5236469176468578/

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(0)