icon
giftClose
profile

"WHOLE WORLD" but Why ? (ระบบนิเวศแบบนำเสนอ)

35602
ภาพประกอบไอเดีย "WHOLE WORLD" but Why ? (ระบบนิเวศแบบนำเสนอ)

เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ก็เริ่มคิดกิจกรรมเลยครับ

หวังว่าจะเป็นแนวทางให้คุณครูหลายๆท่านได้นะครับ.... 🙂


ในส่วนที่ผมจะมาแลกเปลี่ยนวันนี้ เป็นเรื่อง "ระบบนิเวศครับ"

โดยผมได้ให้ชื่อ เรื่องว่า "WHOLE WORLD"


โดยผมได้นำเข้าสู่บทเรียนด้วย คลิปตัวอย่างหนัง "THE MEG 2"


จากนั้นผมได้ให้นักเรียนวาดภาพในจินตนาการ โดยมีข้อกำหนดต่างๆ

รวมไปถึง คำถามสำคัญ

และให้มีการนำเสนอภาพหน้าชั้นเรียน เพื่อฝึกทักษะการนำเสนอกิจกรรมนี้เลยครับ : พื้นที่ในจินตนาการRULESคำถามสำคัญในการนำเสนอภาพของกลุ่ม


เมื่อจบกิจกรรมนักเรียนจะเข้าใจคำว่า "ระบบนิเวศ"


นอกจากนั้น ผมยังมีกิจกรรม "บัตรสุ่มสถานการณ์"เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้วิเคราะห์สถานการณ์ (เกือบจะ) ปัจจุบันของโลก

โดยกำหนดให้นักเรียนร่วมกัน รับบทบาทสมมติ

ได้แก่ Presentater , Data Supporter และ Graphic Design

ซึ่งนักเรียนก็จะได้แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบงาน เพื่อฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม


สำหรับสถานการณ์ตามภาพด้านล่างเลยครับ...ใช่ครับ เนื่องจากมีบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ

ผมก็ได้กำหนด ตัวช่วย ให้แก่นักเรียน ระหว่างที่นักเรียนร่วมกันทำงาน

แบ่งเป็นตัวช่วย 3 ตัว ตามภาพนักเรียนก็พยายามวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลกันมาก โดยมีคำถามสำคัญ คือ WHY ? ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นจากที่ผมได้นำไปใช้สอนกับนักเรียน

ใช่ครับ นักเรียนมีความสุข มีรอยยิ้ม อาจมีภาวะกดดันบ้าง เพราะครูจะต้องรับบทบาทดูแล สอบถาม

และตั้งคำถามให้นักเรียนในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้พวกเขาฝึกคิด วิเคราะห์

และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ประกอบกับการทำงานเป็นทีม

ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องกระตุ้นให้นักเรียนทั้งกลุ่มได้มีส่วนร่วมในงานครับ

วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ผมได้นำเสนอไปข้างต้น อาจเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการจัดการเรียนการสอนลักษณะกิจกรรมให้แก่ผู้เรียน

เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาศักยภาพที่นอกเหนือจากด้านความรู้นะครับ หวังว่าคงเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ ครูทุกท่านครับ 😊ขออนุญาตแนบลิงก์สื่อและแผนการสอนที่ผมใช้ในการจัดการเรียนรู้นะครับ


สื่อนำเสนอ Presentation : canva.com/design/DAFk9ctVJRI/sNUcERZcHX7TYH4CXUyuxw/edit?utm_content=DAFk9ctVJRI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebuttonหากท่านใดสนใจ จะนำไปใช้ปรับแก้สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนะครับFacebook : Khata Khatahat

Instragram : Goblingz

E-mail : khatahatz@gmail.com

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง WHOLE WORLD.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 11 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(3)
เก็บไว้อ่าน
(1)