icon
giftClose
profile
frame

"JobsGPT" ชวนนักเรียนรู้จักอาชีพแบบใหม่แบบสับผ่าน ChatGPT

32640
ภาพประกอบไอเดีย "JobsGPT" ชวนนักเรียนรู้จักอาชีพแบบใหม่แบบสับผ่าน ChatGPT

สวัสดีครับ เชื่อว่าคุณครูหลายคนน่าจะต้องเคยได้ยินชื่อ "ChatGPT" https://chat.openai.com/ มาบ้างไม่มากก็น้อย เจ้า AI ตัวนี้ขึ้นชื่อเรื่องความรอบรู้ ถามอะไรก็ตอบได้ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม ChatGPT มักจะมีคำตอบให้กับเราเสมอ ในวันนี้เลยอยากจะขอแบ่งปันไอเดียการนำ ChatGPT มาเป็นตัวช่วยในกิจกรรมสำหรับนักเรียนครับ


JobsGPT กิจกรรมชวนนักเรียนไปค้นหาอาชีพ/งานใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก


กิจกรรมเดี่ยว

คุณครูสามารถให้นักเรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรืองานต่าง ๆ ผ่าน ChatGPT แล้วแบ่งปันกับเพื่อน ๆ เป็นวงเล็ก ๆ ได้ รวมถึงอาจให้นักเรียนลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานหรืออาชีพใหม่ ๆ ที่ตนเองสนใจเพิ่มเติมผ่าน ChatGPT ก็ได้เช่นเดียวกัน


กิจกรรมกลุ่ม

มอบหมายให้แต่ละกลุ่มค้นหาอาชีพหรืองานใหม่ ๆ กลุ่มละ 10 - 20 อาชีพ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้ามารวมกลุ่มกันให้ใหญ่ขึ้น นำผลการค้นหามารวมกันแล้วลองจัดประเภทของงานหรืออาชีพที่ได้จากการค้นหาว่าสามารถจัดได้กี่ประเภทบ้าง แล้วอาจจะลองให้นักเรียนเลือกกลุ่มงานที่สนใจแล้วค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ผ่าน ChatGPT เพิ่มเติมก็ได้ แล้วขั้นตอนสุดท้าย คุณครูสามารถเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มได้ออกมาแบ่งปันข้อมูลและผลงานที่ได้จากการค้นคว้าและการวิเคราะห์ นักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพจากเพื่อนในกลุ่มอื่น ๆ ด้วยเช่นกันครับ


การบูรณาการความรู้กับรายวิชาอื่น ๆ

คุณครูสามารถบูรณาการใช้ ChatGPT เข้ากับวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษได้อีกด้วย เนื่องจากการใช้ ChatGPT เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีโดยตรงเลย หากมีรายวิชาที่กล่าวถึงการใช้หรือฝึกให้นักเรียนใช้ ChatGPT มาก่อนแล้ว นักเรียนก็สามารถนำประสบการณ์การใช้มาต่อยอดได้ในกิจกรรมนี้เลย รวมถึงในการใช้คำสั่ง ChatGPT อาจมีการบูรณาการกับรายวิชาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเขียนประโยคที่ถูกหลักไวยากรณ์ สื่อความหมายได้ชัดเจน ตรงประเด็นครับ


ข้อสังเกตในการใช้ ChatGPT

  • ChatGPT จะต้องลงทะเบียนในการใช้ด้วย หากนักเรียนใช้ครั้งแรก อาจจะต้องใช้เวลาในการลงทะเบียนเล็กน้อย
  • ด้วยความที่เจ้า ChatGPT เป็น AI อาจมีข้อมูลบางส่วนที่มีข้อผิดพลาด ครูควรกล่าวถึงข้อควรระวังในการใช้เพื่อให้นักเรียนได้ทราบก่อนครับ
  • ในการป้อนคำสั่ง การเปลี่ยนคำในประโยคมีผลทำให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน ทั้งนี้ การใช้คำสั่งในภาษาอังกฤษอาจช่วยทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนน้อยลงได้ เนื่องจากในการใช้ภาษาไทยจะต้องมีการแปลภาษา ซึ่ง AI ยังไม่สามารถแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ราบรื่นมากเท่าไหร่ พบข้อผิดพลาดอยู่บ้างครับ

อย่างไรก็ตาม คุณครูสามารถนำข้อสังเกตเหล่านี้มาต่อยอดได้ โดยอาจต่อยอดเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาและเปรียบเทียบข้อมูลจาก ChatGPT และสื่อหรือเครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีทั้งทักษะทางด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านสารสนเทศ รวมถึงทักษะการคิดขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ การประเมินค่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณครับ


หากคุณครูท่านใดได้นำไอเดียนี้ไปใช้ นำไปประยุกต์ ต่อยอด หรือมีประเด็นที่น่าสนใจ พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ยินดีมาก ๆ เลยครับ :D

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(3)
เก็บไว้อ่าน
(5)