icon
giftClose
profile

Best Practices การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

35640
ภาพประกอบไอเดีย Best Practices การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

เผยแพร่ผลงาน ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) สำหรับครูผู้สอน ปีการศึกษา  2566 “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning"

เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการนึกภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับการใช้โปรแกรม Geogebra เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: Best practice active learning .pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 210 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(3)