icon
giftClose
profile
frame

วิทยาศาสตร์จานโปรด ตอน บัวลอยสามสหาย (แบบไม่ต้องทำขนมจริง)

10302
ภาพประกอบไอเดีย วิทยาศาสตร์จานโปรด ตอน บัวลอยสามสหาย (แบบไม่ต้องทำขนมจริง)

ที่มาของไอเดีย หรือ จุดประสงค์การสอน

จากไอเดีย วิทยาศาสตร์จานโปรด ตอน บัวลอยสามสหาย (การแยกสาร) เราพบปัญหาห้องเรียนเละเทะ และใช้เวลานานเกินไป ไม่เหมาะกับนักเรียนอีกห้อง และอยากจะเพิ่มเรื่องโครมาโทกราฟี ตกผลึก และการกลั่นธรรมดาด้วย (สอนไม่ทันค่า TT) จึงเปลี่ยนจากการทำจริงเป็นการทำกิจกรรมฐานแทน

ขั้นตอน

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. ใบความรู้
  2. ใบสะสมวัตถุดิบ
  3. token วัตถุดิบ
  4. token บัวลอย

ใบความรู้

ใบสะสมวัตถุดิบ

Token วัตถุดิบ

Token บัวลอย


หลังจากเล่าสถานการณ์ มอบภารกิจ และชี้แจงข้อตกลงแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมกันเลย

วันนี้เด็กมีหน้าที่ทำขนมบัวลอย โดยจะต้องสะสมวัตถุดิบให้ครบ โดยการตอบคำถามในใบสะสมวัตถุดิบ เมื่อสะสมครบจะสามารถแลกขนมบัวลอยได้ โดยนักเรียนสามารถเก็บ Token ได้เอง ถ้าตอบผิดจะถูกยึดวัตถุดิบ และกลับไปตอบคำถามใหม่ให้ถูกต้อง ใครสะสมบัวลอยได้ก่อน 5 คนแรกเอาดาวไปเลยค่า

ผลลัพธ์ที่เกิด หรือ คาดว่าจะเกิดขึ้น

นักเรียนน่าจะสนุกกับกิจกรรม แต่อาจจะมีลอกกันเพื่อเอาตัวรอด

บริบท หรือ ข้อเสนอแนะ

เราจะต้องคอยสอดส่อง ป้องกันการลอกกัน อาจจะลงโทษด้วยการเพิ่ม Token แมลงวัน ถ้าใครมี token นี้จะอดได้ดาวไปและยังต้องตอบคำถามกับครูเพิ่ม

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: วิทยาศาสตร์จานโปรด (เวอร์ชันไม่ต้องทำขนมจริง).pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 34 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)