icon
giftClose
profile

คำถามที่พ่อแม่ต้องถามตัวเองเกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก

1571

🧐แค่ตั้งคำถามให้ถูก...คุณก็จะได้คำตอบที่ใช่ พ่อแม่จำนวนมากคำนึงว่าลักษณะนิสัยของตนเองเป็นอย่างไรโดยไม่คำนึงถึงลูกๆ แม้ว่าการมีใจรักในรูปแบบการสอนเป็นสิ่งสำคัญ แต่การพิจารณาวิธีที่ลูกๆเรียนรู้ก็สำคัญไม่แพ้กัน เมื่อคุณเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของลูก คุณก็สามารถสร้างบทเรียนที่เป็นโครงงาน ขับเคลื่อนด้วยวรรณกรรม มีการลงมือปฏิบัติ หรือผสมผสานวิธีต่างๆเข้าด้วยกัน
รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)