icon
giftClose
profile

กิจกรรมการสอนเรื่องค่ารายงวด

3522
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรมการสอนเรื่องค่ารายงวด

ชื่อกิจกรรมว่า "รู้ทันการเงิน วางแผนการซื้อ"


1.เริ่มต้นจากการปูเรื่องด้วย ภาพคนนอนเสียชีวิตและให้นักเรียน สันนิษฐานว่าเขาเสียชีวิตด้วยเรื่องอะไร

เด็กๆตอบกันถูกบ้างผิดบ้าง แต่ก็จะเดาได้ว่าเขาเสียชีวิตเนื่องจาก หาทางออกกับหนี้สินไม่ได้เลยจบชีวิตตนเอง  

ครูก็ใช้จังหวะนี้เฉลยและสอดแทรกไปว่า ถ้าเรามีการวางแผนการเงินที่ดี ปัญหาแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้น


2.อธิบายสูตรการบริหารเงินให้เหลือเก็บ 50-30-20


แล้วให้นักเรียนลองทายว่า ค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างจัดอยู่ในหมวดเงินส่วนไหน และอธิบายเพิ่มเติมว่าแล้วถ้าเราต้องการที่จะซื้อสินค้าแล้วเมื่อคำนวณเงินค่างวดออกมาแล้ว

อะไรที่จะเป็นตัวตัดสินใจว่า เราควรซื้อหรือไม่ควรซื้อ ให้นักเรียนลองฝึกคิดวิเคราะห์ และให้ใช้ความรู้ในเรื่องการบริหารเงิน 3 ส่วน เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ โดยเฉพาะส่วน 50% ที่จะเป็นตัวบอกได้ว่าเราควรซื้อหรือไม่ เพราะถ้าเงินเดือนน้อย ค่าผ่อนสูง ก็ไม่ควรซื้อ ณ ตอนนี้ เป็นต้น


3.แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4 คน โดยให้แต่ละคนสุ่มหยิบการ์ดเงินเดือนว่าแต่ละคนจะได้เงินเดือนคนละกี่บาทเช่น

20000 บาท 30000 บาท 40000 บาท 50000 บาท และนำจำนวนเงินมาใส่ใบงานพร้อมแยกเงินออกเป็น 3 ส่วน

4.ให้นักเรียนเลือกสติ๊กเกอร์รูปสิ่งที่ต้องการ เช่น บ้าน รถ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

5.ให้นักเรียนคำนวณหาค่ารายงวดที่ตนเองต้องผ่อนชำระ โดยดูราคาจากที่ครูตั้งไว้บนกระดาน

6.เมื่อคำนวณเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนตอบหัวข้อสุดท้ายเรื่อง การตัดสินใจซื้อสินค้า ว่าสรุปแล้วยังต้องการซื้อเลย หรือพักก่อน พร้อมเหตุผลประกอบ

7.ตัวแทนนำเสนอหน้าห้องเพื่อแชร์ความคิดในเรื่อง ค่ารายงวด

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 3

ชื่อไฟล์​: S__23994377_0.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 18 ครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(3)