icon
giftClose
profile
นักเรียนเรียนเสียงอักษร M M-M-Magnet จึงให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องคุณสมบัติของแม่เหล็กพร้อมทั้งเรียนรู้คำศัพท์ไปด้วย โดยการดูดผงแม่เหล็กไปที่อวัยวะที่ครูออกเสียง เช่น hair นักเรียนก็ต้องดูดผงตะไบเหล็กไปเป็นผมของรูป ไอเดียจาก: pinterest.com/pin/649151733806459348

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: 374753081_6492650127517419_8601894391055867842_n.mp4

ดาวน์โหลดแล้ว 0 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)