icon
giftClose
profile
frame

IS Fair การนำเสนอโครงงานที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

4270
ภาพประกอบไอเดีย IS Fair การนำเสนอโครงงานที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

จากไอเดีย Ghost lab สู่ Ghost fair ในคาบแรกของวิชา IS เห็นว่านักเรียนให้ความสนใจดี ค่อนข้างประสบความสำเร็จเลยทีเดียว จึงนำมาใช้ในคาบสุดท้ายด้วย

เดิมเวลาที่นักเรียนนำเสนองาน มักจะนำข้อมูลมายืนอ่านหน้าห้อง ปัญหาคือ เพื่อน ๆ เบื่อ ใช้เวลาในการจัดเตรียมอุปกรณ์ ใช้เวลารายกลุ่มมาก อาจจะใช้ไม่ต่ำกว่า 3 คาบเพราะนักเรียนของเราเยอะมาก

เมื่อลองเปลี่ยนจากการทำรายงามเล่มหนา ๆ การออกมายืนอ่านสคริปต์หน้าห้อง เป็นการจัดนิทรรศการ อย่างแรกเลย นักเรียนจะไม่สามารถไปคัดลอกรายงานของใครมาส่งทื่อ ๆ แน่ เพราะเขาจะต้องนำข้อมูลที่ตนเองค้นคว้ามาจัดเป็นรูปแบบใหม่ และจะไม่มีการมายืนอ่านสคริปต์แต่จะเป็นพูดประเด็นสำคัญ ๆ และถาม-ตอบในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน และเป็นสิ่งที่นักเรียนอยากรู้จริง ๆ

ไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้เห็นภาพนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นธรรมชาติ
ไม่น่าเชื่อว่านักเรียนจะสามารถอธิบายสิ่งที่ตนเองค้นคว้ามาให้เพื่อนฟังได้เอง เราไม่เห็นความประหม่า ยื่นตัวสั่นเพราะต้องมาจับไมค์หน้าห้องเรียนเลย
และทั้งหมดนี้ไม่มีคะแนนมาบังคับให้ต้องถาม-ตอบฟาดฟันกันเลยค่ะ

เรื่องของประเมินจะมีทั้งประเมินตัวเอง เพื่อนประเมิน และครูประเมิน โดยมี rubric score เป็นแนวทางค่ะ
ตัวอย่าง แบบฟอร์มที่ใช้ประเมิน

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูที่กำลังหาวิธีที่จะให้นักเรียนได้นำเสนอนะคะ

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(1)