icon
giftClose
profile

ถอดรหัสสกัดภัยพิบัติ

8752
ภาพประกอบไอเดีย ถอดรหัสสกัดภัยพิบัติ

ถอดรหัสสกัดภัยพิบัติ


Step 1 ครูเร้าสถานการณ์ สร้างภารกิจ : ธามอสทำร้ายธรรมชาติจนทำแต่แต่ล่ะเมืองต้องเผชิญภัยพิบัติ ...ช่วยกันปกป้อง

โดยชี้แจง กิจกรรมดังนี้

1.ครูจัดแผนภาพอักษรไขว้ไว้ในพื้นกระเบื้องกลางห้อง

2.ครูแจกหนังสือ คำใบ้ให้กับนักเรียนร่วมกันหา

3.ครูวางการ์ดตัวอักษรให้นักเรียนช่วยกันค้นหาและนำไปแปะตามจุดบนพื้นห้องให้ครบถ้วน ถูกต้อง

Step 2 : สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน (วุ่นวายโมเดล)

โดยปล่อยให้ นร ร่วมกันวางแผน แบ่งหน้าที่ หาคำตอบ ทำภารกิจ 


    บทบาทของครูช่วงนี้ = คอยสังเกตพฤติกรรมการทำงานของแต่ล่ะห้อง จะพบว่าบางห้องแบ่งข้อกันหา/ บางห้องแบ่งหน้าที่กันหาคำตอบในหนังสือ ในออนไลน์ และบางคนไปแปะคำบนพื้นห้อง

Step 3 : สะท้อนการเรียนรู้ 

    มิติที่ 1 ร่วมกันตรวจสอบคำตอบและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ

    มิติที่ 2 สะท้องถึงการทำงานร่วมกันทั้งห้องว่าเป็นอย่างไร

##idea Collection 2023

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 5

ชื่อไฟล์​: trim.3441060D-C5D1-4BCF-979C-B478FC657915.MOV

ดาวน์โหลดแล้ว 25 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)