icon
giftClose
profile

บันทึกการเรียนรู้ : คาบเรียนศิล(ปะ)ธรรม(ชาติ)


ครู : เราวาดรูปอะไรน่ะ

นร : เต่าครับ

ครู : ทำไมวาดเต่าล่ะ

นร : ห้องผมอาจเหมือนนิทานเต่ากับกระต่าย 4/9อาจเหมือนเต่าถึงจะช้า แต่ก็จะพยามเรียนรู้ครับ

เป็นหนึ่งในคำตอบที่ครูประทับใจหลักจากพาทำกิจกรรมในคาบเรียนสุดท้าย

      แนวคิดที่ออกแบบบกิจกรรม : ย้อนวัย หวลคำนึงคิดถึงเพื่อน ครู และโรงเรียนเมื่อจบเทอม.จบม.3 ม.6 ที่จะต้อง.เอาปากกาเขียนเสื้อกัน...คาบเรียนนี้ เลยอยากลองจะทำเรื่องเล่นๆให้กลายเป็นความทรงจำ..มิตรภาพ..และธรรมชาติ


ลักษณะกิจกรรม :

1.ครูให้นักเรียนทำแบบประเมินครูจากแม่แบบของ เว็บไซต์ inskru

2.ครูให้นักเรียนออกไปหยิบทรัพยากร(ใบไม้ กิ่งไม้ ดอกไม้)ที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้วาดภาพที่มีความหมายสื่อถึงตัวตนของนักเรียนหรือห้องของนักเรียนหรือวิชาที่ครูสอนรวมทั้งตัวครู ให้นักเรียนเลือกตามความสมัครใจ

4.สลับกันไปวาด รอบล่ะ 5 คน โดยไปก่อนมีสิทธิ์เลือกใช้ทรัพยากรก่อน ใช้กี่อันก็ได้ แต่ใช้แล้วต้องทิ้ง (คนท้ายๆจะต้องใช้มือล่ะถ้านรไม่รู้จักการจัดสรร)

4.ร่วมกันถอดบทเรียนร่วมกันและบันทึกภาพ ดังนี้

  4.1) ครูตั้งคำถามว่า แต่ล่ะคนที่มาก่อน-หลังนั้น มีทรัพยากรให้เลือกเหมือนกัน เท่ากันไหม เปรียบเสมือน การจัดสรรทรัพยากร คนไปแรกๆเลือกใช้ได้ก่อน ใช้มาก ใช้หมด หากเราไม่รู้จักตระหนักว่ามันมีจำกัด มีไม่เพียงพอ มันจะหมดไปและคนต่อนจากเรา(รุ่นลูกหลานเราจะได้รับผลกระทบ) ดังนั้นเราต้องคิดก่อนใช้ ใช้ให้คุ้มค่าและมีความหมาย 

   4.2 )ใช้ธรรมชาติเพื่อเรียนรู้ธรรมชาติ...ครูได้เฝ้าสังเกต สัมภาษณ์ว่าวาดอะไรสื่อถึงอะไรเพราะอะไร ทำให้ได้เห็น

       ธรรมชาติของความคิดมนุนษย์(นรคิดอย่างไรต่อตัวครู ห้องเรียน และวิชาที่ครูได้สอนไป)

        ธรรมชาติของความรู้สึกมนุษย์(ความรู้สึกดีใจ เสียใจ ร่าเริง ที่มีต่อห้อง เพื่อน ครูและเทอมที่ผ่านมา)

         ธรรมชาติของการเรียนรู้ การเล่นและการทำกิจกรรม(ที่สนุก ตื้นเต้น ลุ้นว่าจะเหลืออะไรเอาไปใช้วาด)


     จนในที่สุดพื้นผ้าอันว่างเปล่าถูกเติมเต็มไปด้วยความรัก ตัวตน ความฝัน ความทรงจำ และมิตรภาพ

##idea Collection 2023

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 18

ชื่อไฟล์​: 6FE0EDD4-5D12-4093-82F1-48CFBCC9A10C.jpeg

ดาวน์โหลดแล้ว 0 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)