cat

แมวถูกมอง

มาดูกันว่ามีใครบ้างที่ได้รับการเสนอชื่อจาก “แมวมอง”
ว่ามีห้องเรียนที่น่าประทับใจ

อยากเสนอชื่อบ้าง? กดเลย

cat

ปวริศา โคติวงศ์

โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

เรียนแบบไม่น่าเบื่อ เรียนนอกห้อง

ถูกมองโดย แมวนิรนาม

nomination banner

ครูพิสิฏฐ์ ชาวเสมา

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา

ฝึกฝนให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กประจำตำบลเข้าแข่งกิจกรรมA-Mathสร้างชื่อเสียงในระดับต่างประเทศได้รางวัลชนะเลิศมากมาย

ถูกมองโดย ครูพิมพาพรณ์ จันทรชัยศร

แมวมองเสนอชื่อ inskru

คุณครูปวีร์ลดา บุญแย้ม

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

เป็นคุณครูที่พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กๆปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง..น่าชื่นชมคะ

ถูกมองโดย ครูโอ๋

แมวมองเสนอชื่อ inskru

ดร.วิรไท สันติประภพ

อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่นชมความเก่ง การเป็นนักเรียนทุนอานันทมหิดล ชอบความสุขุม การเป็นผู้นำ การออกมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์กับคนในประเทศโดยตระหนักถึงการรักษาเสถียรภาพของประเทศเป็นที่ตั้ง เป็นผู้ว่าฯที่ออกมาอธิบายให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อได้อย่างชัดเจนด้วยตัวเองเสมอ โดยไม่ต้องพึ่งบุคคลอื่นกระทำการแทน และที่ชื่นชมอีกอย่างหนึ่งคือ ท่านได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และ หลักเศรษฐกิจพอเพียงของ ร.9 มาถ่ายทอดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจง่ายและมีความหมายที่ลึกซึ้ง และที่สำคัญชอบแนวคิดที่ท่านเล็งเห็นความสำคัญของนักเรียน/นักศึกษาสายอาชีพที่เป็นกลไกส่วนสำคัญของประเทศชาติไม่น้อยไปกว่าระดับอุดมศึกษา หากมีบุคคลตัวอย่างที่เก่งและมีแนวคิดที่ดีแบบนี้ ประเทศของเราจะสงบสุขและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ชื่นชมจากหัวใจจริงๆค่ะ ขอเป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะ ❤

ถูกมองโดย ขนิษฐา ชาวงษ์

nomination banner

นางมยุรี บุญพบ

ยางชุมน้อยพิทยาคม

อาจารย์สอนเข้าใจ มีการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ เป็นที่ปรึกษาแก่นักเรียนได้ ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ถูกมองโดย วีระ

แมวมองเสนอชื่อ inskru

กมลเนตร เอียดเกิด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อาจารย์มีเทคนิคการสอน และเอนเตอร์เทนเด็กทั้งในคาบหรือเรียนออนไลน์ตามกระแสสังคมปัจจุบัน ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ สอนภาษาอังกฤษได้อย่างเจ้าของภาษา

ถูกมองโดย Rachawadee

nomination banner

ครูสนอง ดาทอง

โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร

“ครูผู้หา ค้อน ทุบกำแพงความเบื่อคณิตศาสตร์ของนักเรียน เจอ” คุณครูสนอง ประสบปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ คือ นักเรียนตั้งกำแพงปิดกั้นการเรียนคณิตศาสตร์ และ อีกปัญหาสำคัญ คือ นักเรียนกลุ่มที่ตั้งใจเรียนมีความเข้าใจตอนเรียนในคาบเป็นอย่างดี แต่ทิ้งเวลาไป กลับลืมสิ่งที่เรียนไป จำไม่ค่อยได้ คุณครูท่านพลิกโฉมการสอน คือ ท่านเลิกสอนแบบ “บอกความรู้” นักเรียน หรือ เรียกว่าพยายามยัดองค์ความรู้ลงไปในสมองนักเรียน โดยท่านเปลี่ยนเป็น นักจัดกิจกรรมให้นักเรียนเป็นผู้ค้นพบ “องค์ความรู้นั้น ๆ” ด้วยตัวนักเรียนเอง โดยเน้นใช้ตัวนักเรียนเป็นสื่อ ตัวอย่างเช่น การหาสมาชิกของเซตของสับเซตหนึ่ง ๆ ซึ่งวิธีสอนเดิม ครูจะบอกสูตรในการหา แนวใหม่ ครูจะให้นักเรียนออกมาแสดงบทบาทจำลิงตัวเองเป็น องค์แระกอบของเซต เช่น เป็นวงเล็บปีกกา เป็นสมาชิกเซต เป็นเครื่องหมายจุลภาค ฯลฯ แล้ว ดำเนินรายการให้นักเรียนก้าวออกมา ตามลำดับ นักเรียนในห้องจดบันทึกสิางที่เกิดขึ้น เพื่อการหาสับเซตทั้งหมดของเซต ผลคือ นักเรียน เกิดการเรียนรู้จากที่เพื่อนออกไปแสดงบทบาท หรือ คนที่แสดงบทบาทเองก็เรียนรู้ ทุกคน “เป็นผู้ค้นพบองค์ความรู้นั้น ๆ” โดยที่ครูไม่ได้สอนตรง ๆ แต่ให้ทำกิจกรรม และที่สำคัญ คือ นักเรียนจดจำความรู้นั้น ๆ ได้คงทน ถาวร จำไปตลอดจนการสอบเอ็นทรานซ์ ก็จะนึกภาพที่เกิดในห้องเรียนวันนั้นได้ และที่สำคัญคุณครูสนอง ท่านเล่นกีตาร์ร้องเพลงได้ ท่านก็พานักเรียนร้องเพลง เล่นเกมในชั้นเรียนประกอบกิจกรรม จนทำให้นักเรียนสนุกสนาน ไม่รู้สึกว่ากำลังเรียน แต่กำลังเล่นแบบได้ความรู้ ในที่สุดนักเรียนก็สามารถทุบทำลายกำแพงที่ก่อกั้นขึ้นว่า “คณิตศาสตร์คือวิชาสุดยาก” ลงได้ สรุป คุณครูสนอง ท่านเปลี่ยนการสอนจากเดิม ผู้บอกความรู้นักเรียน เป็น ผู้จัดกิจกกรรมแปลงสิ่งที่เป็นนามธรรม ให้เป็น รูปธรรม โดยเน้นให้ตัวนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการสอน จนนักเรียนไม่รู้สึกว่ากำลังเรียน แต่กำลังเล่นแบบเกิดความรู้แทน ปล. การทำแบบนี้คุณครูจะเหนื่อยมากกับการคิดและพานักเรียนทำกิจกรรม แต่จะหายเหนื่อย เป็นปลิดทิ้งเมื่อเห็นรอยยิ้มขอบนักเรียน

ถูกมองโดย Farmfun

nomination banner

ครูฮาญาตี หยีมะยิ

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

คุณครูสอนสนุก เด็ก ๆ ตั้งใจเรียน และมีความสุขในการเรียนวิชาภาษาไทย

ถูกมองโดย ดินสอ ยางลบ

nomination banner

นาง มยุรี บุญพบ

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

คุณครูใจดีเป็นกันเองและสอนดีมาก

ถูกมองโดย นาง มยุรี บุญพบ

nomination banner

นางมยุรี บุญพบ

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

คุณครูไม่ได้สอนเพียงเนื้อหาวิชาการที่น่าสนุกเท่านั้น แต่ยังสอนมุมมองชีวิตให้กับคนที่เป็น MDD อย่างหนู จนสามารถสอบติดจุฬาฯได้ นอกจากนี้แล้วยังได้รับรู้ถึงความรักความอบอุ่นที่มากล้นที่คุณครูแผ่ออกมาให้ลูกศิษย์เสมอ

ถูกมองโดย อารี :)

nomination banner