inskru - แมวมอง cover

133 แมวมอง

590 ไอเดีย

กระจายไปแล้ว 3k ห้องเรียน

แมวถูกมองล่าสุด

ปวริศา โคติวงศ์

โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

เรียนแบบไม่น่าเบื่อ เรียนนอกห้อง

ถูกมองโดย แมวนิรนาม

nomination banner

ครูพิสิฏฐ์ ชาวเสมา

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา

ฝึกฝนให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กประจำตำบลเข้าแข่งกิจกรรมA-Mathสร้างชื่อเสียงในระดับต่างประเทศได้รางวัลชนะเลิศมากมาย

ถูกมองโดย ครูพิมพาพรณ์ จันทรชัยศร

แมวมองเสนอชื่อ inskru

คุณครูปวีร์ลดา บุญแย้ม

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

เป็นคุณครูที่พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กๆปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง..น่าชื่นชมคะ

ถูกมองโดย ครูโอ๋

แมวมองเสนอชื่อ inskru

ดร.วิรไท สันติประภพ

อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่นชมความเก่ง การเป็นนักเรียนทุนอานันทมหิดล ชอบความสุขุม การเป็นผู้นำ การออกมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์กับคนในประเทศโดยตระหนักถึงการรักษาเสถียรภาพของประเทศเป็นที่ตั้ง เป็นผู้ว่าฯที่ออกมาอธิบายให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อได้อย่างชัดเจนด้วยตัวเองเสมอ โดยไม่ต้องพึ่งบุคคลอื่นกระทำการแทน และที่ชื่นชมอีกอย่างหนึ่งคือ ท่านได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และ หลักเศรษฐกิจพอเพียงของ ร.9 มาถ่ายทอดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจง่ายและมีความหมายที่ลึกซึ้ง และที่สำคัญชอบแนวคิดที่ท่านเล็งเห็นความสำคัญของนักเรียน/นักศึกษาสายอาชีพที่เป็นกลไกส่วนสำคัญของประเทศชาติไม่น้อยไปกว่าระดับอุดมศึกษา หากมีบุคคลตัวอย่างที่เก่งและมีแนวคิดที่ดีแบบนี้ ประเทศของเราจะสงบสุขและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ชื่นชมจากหัวใจจริงๆค่ะ ขอเป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะ ❤

ถูกมองโดย ขนิษฐา ชาวงษ์

nomination banner

นางมยุรี บุญพบ

ยางชุมน้อยพิทยาคม

อาจารย์สอนเข้าใจ มีการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ เป็นที่ปรึกษาแก่นักเรียนได้ ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ถูกมองโดย วีระ

แมวมองเสนอชื่อ inskru

ไอเดียล่าสุด

เพราะทุกการเรียนรู้
ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้

inskru - แมวมอง: เสนอชื่อ

มาเป็น “แมวมอง”

ช่วยเสนอชื่อคนอื่น
ที่จัดการเรียนรู้ได้น่าสนใจ

มาเป็น “แมวมี”

แบ่งปันไอเดียของเรา
เพื่อส่งต่อโอกาสสู่ห้องเรียนอื่น ๆ
และเข้าร่วมโครงการ

inskru - แมวมอง: แบ่งปันไอเดีย

รายละเอียดโครงการ

Learning Designers รุ่นที่ 1

เรากำลังรอ Learning Designers รุ่นที่ 2 อยู่ ..

ไอเดียจาก Learning Designers รุ่นที่ 1

ดูไอเดียทั้งหมด

ลงไอเดียกับเราดียังไง ?

inskru - แมวมอง: ส่งต่อไอเดีย

ได้ส่งต่อความสุข

เหมือนฝากธนาคาร ยิ่งลงไว้เร็ว ผลยิ่งงอกเงย ไปสู่ห้องเรียนอื่น ๆ ที่จะเรียนรู้ อย่างมีความสุขเช่นเดียวกัน

inskru - แมวมอง: มีทีมครูช่วยถ่ายทอดไอเดียการสอน

มีทีมพร้อมช่วยเหลือ

ไม่มั่นใจในสกิลการเขียนไม่เป็นไร ทางเรามีทีมคอยช่วยแนะนำ พร้อมวาดภาพประกอบให้ด้วย

inskru - แมวมอง: ไอเดียได้รับการเผยแพร่ให้กับคุณครูทั่วประเทศ และนำไปพัฒนาต่อ

Spotlight ส่อง

สิ่งที่ทำอยู่ได้รับการมองเห็น และโอกาสในการเผยแพร่สู่สื่อ ต่าง ๆ ในเครือข่ายของ inskru


ไอเดียแบบไหนที่เราตามหา?

เป็นการจัดการเรียนรู้เรื่องใด วิชาใดก็ได้ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น
(เพียงข้อใดข้อหนึ่งได้)

ผู้เรียนรู้

ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม

พลเมืองที่เข้มแข็ง

inskru - ประเภทไอเดียการสอนที่จะถูกนำเสนอโดยแมวมอง

รู้ความถนัด
ความชอบของตนเอง

inskru - ประเภทไอเดียการสอนที่จะถูกนำเสนอโดยแมวมอง

มีเป้าหมาย
และพยายามพัฒนาให้สำเร็จ

inskru - ประเภทไอเดียการสอนที่จะถูกนำเสนอโดยแมวมอง

พึ่งพาตนเอง
และจัดการอารมณ์ตัวเองได้

inskru - ประเภทไอเดียการสอนที่จะถูกนำเสนอโดยแมวมอง

มีความสุข
และพอใจในชีวิต

inskru - แมวมอง: Ed possible

inskru - แมวมอง

เพราะเราอยากเห็นเด็กไทยได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
และเติบโตอย่างมีคุณภาพ

เราเชื่อว่าทุกคนเป็นผู้สร้างสรรค์
และเมื่อได้ส่งต่อไอเดียให้กันและกัน
เราจะสามารถขยับการศึกษาไทยไปข้างหน้าได้

inskru เลยจับมือกับสภาการศึกษา
ร่วมกันเฟ้นหาไอเดียจัดการเรียนรู้ที่ทำให้เด็ก
เกิดคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาตัวใหม่
กับโครงการ Ed’s possible !

inskru - แมวมอง: โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาinskru - แมวมอง: ร่วมกับ insKru