profile

Thanawee Phongphasawat

โรงเรียน: เคยเป็นครูที่โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม, Teach For Thailand รุ่นที่ 2

วิชา: คณิตศาสตร์, แนะแนว, พัฒนาลักษณะนิสัย, เรียนรู้นอกห้องเรียน

ระดับชั้น: มัธยมต้น

เขียน
2
อ่าน
11.3 k
ชอบ
109
นำไปใช้
81