profile

Narudhchai Ruangyarn

นักศึกษาคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ที่มีความฝันที่จะอยากสื่อสารเนื้อหาสาระต่างๆที่ดูไม่น่าเรียนแต่ทำให้น่าเรียนได้เพื่อให้เด็กๆรุ่นใหม่สนุกกับการเรียนมากขึ้น

โรงเรียน: สายปัญญารังสิต

วิชา: วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, เรียนรู้นอกห้องเรียน

ระดับชั้น: มัธยมต้น

เขียน
2
อ่าน
744
ชอบ
1
นำไปใช้
6