profile

Apirak Yantasiri

ครูมะนิวครูดาราท่านหนึ่งที่ชอบสอนด้วยเกมกิจกรรม

โรงเรียน: โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

วิชา: สังคมศึกษา

ระดับชั้น: มัธยมต้น

เขียน
2
อ่าน
732
ชอบ
1
นำไปใช้
9