เข้าสู่ระบบ
profile

ทวีศักดิ์ ภู่ชัย

สอนฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และวิชาชีวิต

โรงเรียน: โรงเรียนสระแก้ว

วิชา: วิทยาศาสตร์, เรียนรู้นอกห้องเรียน

ระดับชั้น: มัธยมปลาย, มัธยมต้น

เขียน
6
อ่าน
6.5 k
ชอบ
29
นำไปใช้
15
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline