profile

ฟลุ๊ค วีรยุทธ

ครูสังคมศึกษา 🗼🏰🏯🗽🗺

โรงเรียน: โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

วิชา: สังคมศึกษา

ระดับชั้น: ประถมต้น, ประถมปลาย, มัธยมปลาย

เขียน
4
อ่าน
563
ชอบ
4
นำไปใช้
1