profile

วีรยุทธ รุ่นมี

ครูสังคมศึกษา 🗼🏰🏯🗽🗺

โรงเรียน: โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

วิชา: สังคมศึกษา

ระดับชั้น: ประถมต้น, ประถมปลาย, มัธยมปลาย

เขียน
12
อ่าน
9.3 k
ชอบ
34
นำไปใช้
173