profile

Preeyakamon Kerdsuk

ครูจ๋าชอบทำบอร์ดเกม กิจกรรมเกม กิจกรรมจิตปัญญา ร้องเพลง เต้น ชอบกระตุ้นนักเรียนค่ะ

อาชีพ: นักศึกษาครู

เขียน
2
อ่าน
1.9 k
ชอบ
6
นำไปใช้
17