profile

Aof Dechsakda

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สอนวิชาศิลปะ กำลังศึกษา ชั้นปีที่5 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงเรียน: กัลยาณวัตร

วิชา: ศิลปะ

ระดับชั้น: ประถมปลาย, มัธยมต้น

เขียน
19
อ่าน
9.4 k
ชอบ
36
นำไปใช้
89
idea preview
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 13:16 น.