profile

Aof Dechsakda

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สอนวิชาศิลปะ กำลังศึกษา ชั้นปีที่5 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงเรียน: กัลยาณวัตร

วิชา: ศิลปะ

ระดับชั้น: ประถมปลาย, มัธยมต้น

เขียน
17
อ่าน
5.6 k
ชอบ
21
นำไปใช้
43
idea preview
1 วันที่แล้ว