profile

ครูแอมแชแดแด๊ม

ติ่ง Blackpink ค่า (ไม่ค่อยเกี่ยว 555)

โรงเรียน: แม่ตืนวิทยา

วิชา: ภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น: มัธยมปลาย, มัธยมต้น

เขียน
11
อ่าน
11.9 k
ชอบ
34
นำไปใช้
165