profile

Sasithorn Meungkhwa (ครูแอม)

ติ่ง Blackpink ค่า (ไม่ค่อยเกี่ยว 555)

โรงเรียน: แม่ตืนวิทยา

วิชา: ภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น: มัธยมปลาย, มัธยมต้น

เขียน
15
อ่าน
20.9 k
ชอบ
47
นำไปใช้
295